Wisselstukkenplatform

Deze pilot was een onderdeel van het Sharepair project. Hieronder vind je enkele beelden van de resultaten. 


 Ontwikkeling van een onderdelenstock voor Philips Senseo koffiezetapparaten

Aan de hand van verschillende pilots onderzochten we een model om bruikbare wisselstukken te ontginnen uit afgedankte apparaten. We werkten hiervoor samen met Ecowerf en Recupel. Uiteindelijk ontwikkelden we een digitale en fysieke stock van onderdelen voor Senseo-koffiezetapparaten van Philips.

Meer info over de pilots en het onderzoek vind je terug in de verslagen op de projectpagina van het Sharepair project. 

 


Een platform dat wisselstukken uit verschillende bronnen gebundeld aanbiedt

In een co-creatief proces met verschillende partijen, ontwikkelden we een mock-up voor een digitaal platform. Op dit voorlopig fictieve platform kan een hersteller in één oogopslag onderdelen uit 3 bronnen doorzoeken:

  • Tweedehands onderdelen (herwonnen, zie hierboven)
  • Nieuwkoop onderdelen (commerciële webshop)
  • 3D-printstukken

Bekijk hier een filmpje over de werking van het wisselstukkenplatform:

 

De detailpagina van een onderdeel, met een overzicht van de beschikbare bronnen (tweedehands, nieuwkoop en 3D-printbestanden):

 

De zoekpagina voor onderdelen, met een overzicht van welke bronnen beschikbaar zijn, en aan de linkerkant een aantal handige filters om de zoekopdracht verder te verfijnen: 

 Voor meer info, check de verslagen op de projectpagina van het Sharepair project. 

 


Achtergrond project

Wat als je apparaat defect is omdat één klein onderdeel het laat afweten? 

Het wisselstukkenproject zoekt oplossingen om ook deze toestellen een langer leven te geven. Je kunt op verschillende manieren aan vervangonderdelen geraken:

  • Inkoop: een op de markt ingekocht nieuw stuk vervangt het defecte onderdeel
  • Zelf maken: kapotte stukken opnieuw aanmaken met 3D printing
  • Recupereren: bruikbare onderdelen uit afgedankte toestellen halen en inzetten in apparaten die hetzelfde type gebruiken

Het wisselstukkenplatform zet vooral in op die laatste piste: we onderzoeken de mogelijkheden en barrières voor het 'minen' van niet-defecte onderdelen uit apparaten die niet meer te herstellen zijn.

In 2021 deden we een aantal pilootprojecten rond verschillende types toestellen: van koffiezetapparaten tot stofzuigers, waterkokers en mixers/blenders. Uit dat vooronderzoek hebben we een interessante case gefilterd: die van de Philips Senseo-koffiezetapparaten.

In 2022 gaan we enerzijds de 'stroom' van wisselstukken voor de Senseo in kaart brengen: van de inzameling van kapotte toestellen, het testen en demonteren van de apparaten en onderdelen en het opzetten van een stocksysteem, naar het hergebruiken van goede onderdelen in andere apparaten. Anderzijds gaan we de haalbaarheid van het systeem op grotere schaal evalueren met een kosten-baten-onderzoek.

Onze ambitie is om toe te werken naar een rendabel wisselstukkenplatform: een digitale tool waarin burgers en herstellers handig geschikte vervangonderdelen kunnen vinden voor hun toestel, en een fysiek wisselstukkendepot ondergebracht in onze dynamische Repair Hub. 

Het wisselstukkenplatform is een samenwerking tussen Maakbaar Leuven, Ecowerf, Kringwinkel Vites, Kringwinkel Hageland, Recupel en Stad Leuven. Het project kadert binnen Sharepair, een Europees samenwerkingsproject gericht op het verkleinen van onze afvalberg van elektrische en elektronische toestellen.