Slapende toestellen uit de kast?!

Het sluimerend potentieel van ongebruikte toestellen.

Maakbaar Leuven en Recupel werken samen aan een onderzoeksproject om ongebruikte toestellen nieuw leven in te blazen. Volgens de tweejaarlijkse bezitsenquête van Recupel  hebben Belgische gezinnen ruim 50 miljoen ongebruikte elektroapparaten. Dit gigantisch potentieel aan elektro-toestellen ligt stof te laten vergaren terwijl ze een tweede leven zouden kunnen krijgen. Op Leuvense schaal gaat het over meer dan een half miljoen toestellen, gemiddeld meer dan 10 per huishouden!

Met het project ‘Slapende Toestellen Uit de Kast’ (STUK) willen we deze ongebruikte toestellen verder in kaart brengen en terug in omloop helpen. Hiervoor organiseert Maakbaar Leuven een burgeronderzoek (‘citizen science’) met een panel van 50 Leuvense gezinnen met diverse profielen. Met dit panel onderzoeken we welke toestellen het minst of helemaal niet gebruikt worden en de motivatie om ze al dan niet opnieuw te activeren. Maakbaar Leuven zal in het bijzonder ook onderzoeken hoe defecte toestellen nog kunnen worden hersteld. Met de mogelijke drempels die we vinden bij het panel, gaan we op zoek naar hoe we deze drempels kunnen verlagen of hoe we andere triggers kunnen creëren die eveneens tot re-activatie leiden.

In dit onderzoek focussen we op het waardebehoud van de apparaten door ze te herstellen en hergebruiken, te verkopen, te doneren of te recycleren. Dit doen we aan de hand van een diagnose per toestel die de beste herbestemming bepaald. Zo zetten we samen een stap naar een circulaire economie.

Maakbaar Leuven is een burgerbeweging die herstel toegankelijker wil maken voor iedereen. Daarvoor organiseren ze met een fantastisch team van vrijwilligers regelmatig repair cafés. Daarnaast werkt Maakbaar Leuven ook aan projecten met andere organisaties om herstel op een innovatieve manier aan te pakken. Zo spelen ze ook een rol als partnerplatform om het potentieel van herstel op de kaart te zetten.

Recupel is een vzw die zoveel mogelijk afgedankte elektro apparaten een tweede leven wil geven, onder de vorm van hergebruik (na eventueel herstel) of recyclage. Ze werkt  nauw samen met overheden en partners uit de circulaire keten om de inzameling en verwerking van die apparaten (en lampen) zo efficiënt en ecologisch mogelijk te laten verlopen.

Wil ook jij deelnemen aan ons citizen science project? Registreer je dan via deze link.