Maakbaar Leuven: Herstellen start hier!

Werkgroepen

De verschillende evenementen en projecten van Maakbaar Leuven worden georganiseerd door een van de werkgroepen. De volgende werkgroepen zijn actief:

  • Laagdrempelige activiteiten: Organiseert Repair Cafe's, de oprichting van de Spullenbib,...
  • Innovatie en informatie: Werkt aan de Kennis databank, het Refer-project ism de KULeuven
  • Communicatie: Visualiseert en communiceert de bezigheden van de andere werkgroepen

Stuurgroep

De coördinatie van het de werkgroepen is in handen van een stuurgroep, met organisaties en burgers die actief bijdragen tot het actieprogramma van het Maakbaar Leuven. 

  • De stuurgroep initieert en coördineert acties en projecten van het Maakbaar. 
  • De stuurgroep verzamelt expertise en ondersteunt de ontwikkeling van een duurzaam ‘bedrijfsmodel’ voor Maakbaar Leuven. 
  • De stuurgroep verzorgt de communicatie naar het grote publiek en onderhoudt de contacten van het partnerschap met gelijkaardige initiatieven en met de overheid. 
    • De stuurgroep roept de partners regelmatig samen om in dialoog te gaan en plannen af te toetsen. 


Het partnerschap organiseert een jaarlijks evenementwaarin de Leuvense burgers hun engagement voor de hersteleconomie en de resultaten van acties en projecten kunnen tonen.   

Go to Top