Maakbaar Leuven: Herstellen start hier!

Werking

Maakbaar Leuven is een burgerbeweging, waar ieder burger en organisatie - die de doelstellingen van ons charter onderschrijft - zijn steentje kan bijdragen. De dagelijkse werking ligt hoofdzakelijk bij de werkgroepen en de stuurgroep.

Werkgroepen

De verschillende evenementen en projecten van Maakbaar Leuven worden georganiseerd door een van de werkgroepen. De volgende werkgroepen zijn actief:

 • Werkgroep Repair Café
  • Contacteer This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Staat in voor het "Verbeteren van kwaliteit en kwantiteit van de Repair Cafés"
 • Werkgroep 3D Printing
  • Contacteer This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Ondersteunt en onderzoekt 3D Printing in Repair Cafés en voor Repair
 • Werkgroep Wisselstukken Centrale
  • Contacteer This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Opzetten van een Wisselstukken centrale in Leuven, open herstel atelier (in het kader van Sharepair-Interreg)
 • Werkgroep Methodiek
  • Contacteer This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Organiseert opleiding, onderzoekt herstel-methodologie en de opbouw/verspreiding van herstelkennis
 • Werkgroep Repair App
  • Contacteer This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Ondersteunt de ontwikkeling van digital tools voor de herstel community (in het kader van Sharepair-Interreg)
 • Werkgroep Interne communicatie
  • Contacteer This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Stroomlijnen van interne communicatie tussen werkgroepen
 • Werkgroep communicatie
  • Contacteer This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Externe communicatie, website,...

Stuurgroep

De coördinatie is in handen van een stuurgroep, met organisaties en burgers die actief bijdragen tot het actieprogramma van het Maakbaar Leuven. 

 • De stuurgroep coördineert acties en projecten van het Maakbaar. 
 • De stuurgroep verzamelt expertise en ondersteunt de ontwikkeling van een duurzaam ‘bedrijfsmodel’ voor Maakbaar Leuven. 
 • De stuurgroep verzorgt de communicatie naar het grote publiek en onderhoudt de contacten van het partnerschap met gelijkaardige initiatieven en met de overheid.

Het partnerschap organiseert een jaarlijks evenement waarin de Leuvense burgers hun engagement voor de hersteleconomie en de resultaten van acties en projecten kunnen tonen.   

Go to Top