Communicatie is een van de bouwstenen van elke circulaire onderneming. In deze tijd van oververzadiging van kennis, informatie en inputs voeren wij onderzoek naar en maken wij gebruik van een van de oudste communicatiemiddelen om burgers en consumenten (terug) te verbinden met materialen en producten zodat ze er duurzamer mee zouden omspringen, namelijk verhalen. We willen de materialen en producten van kringwinkels en andere circulaire partners in “een ander licht” steken, letterlijk en figuurlijk, zodat ze aantrekkelijker worden voor (nieuwe) consumenten, maar hen ook uitnodigt om anders naar hun eigen materialen en producten te gebruiken. Maakbaar Leuven is 1 van die organisaties die zich volledig binnen het speelveld van circulaire economie manifesteert. Dit dan nog in de hogere regionen van circulaire economie: herstel. Aangezien wij positieve verhalen vertellen over deze organisaties, willen wij deze organisatie met plezier ondersteunen.

Wij zullen maakbaar Leuven meenemen in de opbouw van ons verhaal rond circulaire economie, dat wij in 2019 zullen uitrollen. Uit deze samenwerking zal een verdere samenwerking groeien. In dat verhaal zullen wij maakbaar Leuven trachten te connecteren met de millenial generatie.

Verhaal, jeugd, communicatie

https://www.facebook.com/Furnistories