Atopia organiseert openbare events om de impact van changemakers te versterken, verspreiden en stroomlijnen. In 2018 focussen we op capacitybuilding. Atopia zal gratis trainingsessies aanbieden aan organisaties van changemakers """Krachten bundelen om concreet aan een hersteleconomie te bouwen"". Woorden naar ons hart. Waardevolle kennis en ervaring delen, mekaar ondersteunen, dat moet toch ook voorbij de stadsgrenzen kunnen?

Onze activiteiten en oprichters zijn voornamelijk werkzaam in Antwerpen, maar 1 ervan is een Leuvenaar, dus zullen wij via deze persoon trachten in Levuen onze activiteiten uit te breiden." Een concrete actie zal zijn om een gesprek aan te gaan met maakbaar Leuven. Hieruit willen wij een concrete nood vanuit hun organisatie definiëren. Deze nood willen wij graag mee ondersteunen in de vorm van een workshop die wij aan geïnteresseerden bij maakbaar zullen inrichten.

skills, training, workshop

https://www.facebook.com/stadslaboatopia/