Klimaat en sociale rechtvaardigheid Indien we een klimaatneutrale, duurzame en sociaal rechtvaardige samenleving willen uitbouwen, zullen we volop werk moeten maken van een lokale, circulaire, deel- en repaireconomie. Climaxi wil hier als klimaatactivistische beweging volop mee zijn schouders onder zetten. Naast onze acties gericht tegen de grote fossiele vervuilers en tegen kernenergie, willen we immers ook mee werk maken van de opbouw van positieve alternatieven van onderuit. Dat doen we al door in te zetten op korte ketenlandbouw, groene energiecoöperatieven, collectieve wijkrenavties etc. Maar het is de hoogste tijd voor lokale initiatieven rond commons, deel- en repaireconomie. Maakbaar Leuven is zo'n initiatief en we willen dan ook graag een partner hierin zijn. Climaxi komt op voor het behoud van Parkveld en wil van de groene vinger van Heverlee een proeftuin maken voor stadsnabije landbouw.

We organiseren mee de lezingenreeks 'Human Ecology', waarin we het debat rond zo'n lokale circulaire economie mee willen aanzwengelen. We importeren producten van kleine landbouwcoöperatieven uit Griekenland en Frankrijk. En we investeren mee in het Centrum voor Economische Ongehoorzaamheid, dat mee aan de basis ligt van Maakbaar Leuven. En we willen graag ook iets opsteken van de andere partners.

klimaat rechtvaardigheid activisme

www.climaxi.be

https://www.climaxi.be/groepen/leuven