Netwerk Bewust Verbruiken inspireert en activeert mensen tot een eenvoudige en duurzame levensstijl. Die stelt de waarde van bezit en de nood aan nieuwe aankopen in vraag. Onze activiteiten stimuleren het hergebruik, herstel en delen van spullen. Ze focussen op welzijn in plaats van welvaart en maken een sociale en ecologische samenleving toegankelijker. Als netwerk zetten we groepen en burgers in beweging. We verbinden organisaties en individuen in vernieuwende samenwerkingsinitiatieven. Daarnaast dagen we de publieke opinie uit om samen ons waardepatroon te oriënteren naar wat gelukkig maakt.

Omdat de missie van Maakbaar Leuven volledig past in de missie van Netwerk Bewust Verbruiken (zie hierboven). Vlaamse campagne over Repareerbaarheid (start najaar), publieksenquête over repareergedrag en drempels.

Informatie, inspiratie, motivatie

https://www.bewustverbruiken.be/

https://www.bewustverbruiken.be/rubriek/wij-repareren