SAAMO is een vzw die op verschillende plaatsen in de provincie opbouwwerk en buurtwerk organiseert. Wij werken met groepen die zelf niet makkelijk opkomen voor hun rechten. Samen met hen pakken we problemen aan die te maken hebben met huisvesting, samenleven, vereenzaming, onderwijs, arbeid, ... Dat ""samen met hen"" maakt ons werk uniek.

We stappen als SAAMO mee in dit project omdat samen werken aan een betere wereld, een verantwoord gebruik van onze beschikbare grondstoffen en van onderuit richting geven aan waar we met onze samenleving naartoe gaan een belangrijk deel zijn van onze opdracht.

De laagdrempeligheid van Maakbaar Leuven zorgt ervoor dat onze soms maatschappelijk kwetsbare doelgroep toegang krijgt tot middelen en technologie die anders vaak niet gekend zijn. De kruisbestuiving die hierdoor zal ontstaan kan inspirerend werken en op die manier leiden tot nieuwe, vernieuwende initiatieven en samenwerkingen.

Als SAAMO kunnen wij vooral activiteiten faciliteren. Door onze aanwezigheid in Hal 5 en het vernieuwde Buurthuis Casablanca kunnen we enkele mooie locaties aanbieden. Ook ons breed netwerk kan worden aangesproken om activiteiten van Maakbaar Leuven te ondersteunen.

In de toekomst kan er ook met de verschillende projecten en werkingen van SAAMO worden samengewerkt.

Sociaal, Geëngageerd, Humaan

https://www.facebook.com/projectHAL5