RVO-Society wil jongeren (5 - 25) interesseren voor techniek en wetenschappen. Als logische poort tussen onderzoek en onderwijs, vertaalt RVO-Society innovatieve kennis van bedrijven en onderzoeksinstellingen in projecten en educatieve activiteiten voor jongeren. Dat kan en moet vanwege de maatschappelijke relevantie.

Onze focus ligt op techniek als oplossing voor de klimaatsproblematiek en toepassingen in de zorg. Een grotere wetenschappelijke geletterdheid en een grotere instroom in technische en wetenschappelijke studierichtingen (STEM), zijn daarbij de ultieme doelstellingen.

We onderscheiden verschillende vormen van aanbod. In hoofdzaak navormingen voor leerkrachten en vrijetijdsactiviteiten voor jongeren (STEM-academies). Alle activiteiten gaan uit van de leefwereld van de jongere en ervaringsgericht leren." Het charter van Maakbaar Leuven is ons op het lijf geschreven. RVO-Society werkt heel graag samen met organisaties die investeren in jong talent en een duurzame en gezonde samenleving. Een duurzame repareereconomie veronderstelt een inzicht in de nood, maar ook technische en wetenschappelijke kennis en vaardigheden. Een model voor die 3D-printer kunnen maken of weten hoe je een multi-meter gebruikt. Niet bang zijn van elektriciteit maar dat kapotte toestel durven opengooien.

RVO-Society leert kinderen en jongeren op een ervaringsgerichte manier de vaardigheden aan om op een creatieve manier te kunnen repareren. Zo leren we kinderen al vanaf de kleuterleeftijd op een veilig manier experimenteren met elektriciteit en leggen we in al onze educatieve pakketen een sterke nadruk op zowel inzicht als doen.

Onderwijs, STEM, jongeren

https://www.rvo-society.be