Pergamino is uitgever, hoofdredacteur en bladmanager van ecoTips, een B2B-magazine over duurzaam ondernemen. We verzorgen het medium van A tot Z.
Het magazine verschijnt 4 keer per jaar. Elke 2 weken publiceren we een nieuwsbrief en bijna dagelijks posten we nieuws via de website, Linked In, Facebook, Twitter en Google+. ecoTips organiseert ook ecoTips Bizzclub events om de geïnteresseerden in duurzaam ondernemen bij elkaar te brengen en te inspireren." "Meer herstellen, fiksen, repareren, combineren, delen en hergebruiken...

Ecotips wil die (nieuwe) trends onderzoeken en uitdragen naar een bredere community van bedrijven en organisaties door het in kaart brengen en delen van de beschikbare data, door de innovatiemogelijkheden te duiden en door noodzakelijke verbindingen aan te geven met andere elementen in een toekomstgerichte circulaire economie op stedelijk/regionaal/internationaal niveau.

  • communicatie van MaakBaar Leuven delen
  • nieuwe trends en data verzamelen en communiceren m.b.t. herstellen/delen/hergebruiken
  • relevante economische activiteiten m.b.t. repair in kaart brengen innovatietrajecten spotten en delen

sustainability, trends, bedrijfscommunicatie

www.milieumagazine.eu

https://www.milieumagazine.be/nieuws