De RuimteVaart is een plek aan de Vaart in Leuven waar mensen actief samen werken aan een wereld zonder armoede en uitsluiting. Via verscheidene initiatieven vanuit de thema's duurzame voeding en ontmoeting, duurzaam wonen en gezinswerking kunnen mensen zichzelf ontplooien. Ook mensen in armoede willen participeren aan de duurzame transitie die onze samenleving doorgaat. Ze willen er mee vorm aan geven en willen dat zij deel blijven uitmaken van deze nieuwe samenleving in wording. Samen willen we bewaken dat dit proces iedereen ten goede komt, ook de meest kwetsbaren. Bovendien kunnen de mensen van de RuimteVaart wel wat. Dus in plaats van mee te drijven met de stroom, komen we graag mee aan het stuur staan. "Onze makers inzetten in Repair cafés.

Elke maandag naaiatelier op de RuimteVaart (hulp bijleren herstellen en maken van dingen)

Opening voor samenwerking op donderdagvoormiddag. Misschien zelf nog eens een repair café organiseren?

ruimte maken, armoedebestrijding, sociale economie

www.deruimtevaart.be

https://www.facebook.com/deruimtevaart/