De vzw CEO is een open platform ter ondersteuning van alle duurzame, nieuwe, lokale, of originele economische initiatieven, die een alternatief bieden voor een economie die draait op groei, winstbejag en verspilling. CEO wil al die initiatieven in het Leuvense kenbaar maken, promoten, verbinden, en versterken. We willen dit bloeiend ecosysteem van bedrijven, ateliers, coöperatieven, netwerken, enz. helpen uitgroeien tot een nieuw soort stadseconomie, waarin we terug zelf dingen maken, voedsel eten dat lokaal geteeld wordt, directe relaties tussen makers en gebruikers smeden, grondstoffen en energie sparen, vervoer verminderen, minder weggooien, spullen herstellen en hergebruiken. "Enkele mensen van CEO horen van bij aanvang bij de grondleggers van Maakbaar Leuven. Een brede samenwerking om alles te versterken wat met repair en circulaire economie te maken heeft, stemt perfect overeen met onze doelstellingen. We werken daar graag aan mee.

Jan Larosse en Magda Peeters zijn sterk geëngageerd in de stuurgroep van Maakbaar Leuven. We hechten veel belang aan een stevig netwerk, een ecosysteem waarin alle partners in onderling vertrouwen hun eigen ding kunnen doen. En we willen Maakbaar Leuven zien uitgroeien tot een leefbaar en betekenisvol stadsbreed economisch project.

Concreet heeft CEO projectsubsidies voorgesteld en gekregen van de provincie Vlaams-Brabant en van Circulair Vlaanderen, waardoor we mensen en middelen ter beschikking kunnen stellen van Maakbaar Leuven.

  • CEO organiseert mee de Repair Cafés die al geruime tijd op diverse plaatsen in de stad plaatsvinden.
  • CEO houdt contact met gelijkaardige initiatieven in andere steden in België en Nederland, en wil leren uit good practices, en ze in Leuven overnemen.

circulaire economie, experimenten, stadseconomie 

https://www.ceoleuven.com/