Wonen en Werken is een sociale onderneming. We zijn een tewerkstellingsproject waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt terecht kunnen voor een duurzame job.
De filosofie van het huis is ‘mensen waarderen, motiveren en terug kansen geven’.

Wonen en Werken telt een 200 tal medewerkers die in 13 verschillende ploegen/ bedrijven werken. Onze activiteiten brengen we onder in 4 grote clusters: schoonmaak, bouw & klussen, groen en biotuinbouw."

We menen dat een lokale, circulaire economie een meerwaarde kan betekenen, ook voor de tewerkstellingskansen in de sociale economie.  Wonen en Werken investeert in projecten die duurzame mobiliteit en werkbaar werk bevorderen. Zo investeren we in elektrische wagens, elektrische fietsen en accu werktuigen en gereedschap.
Ons korte keten project “De Wikke” met afdelingen in Herent en Heverlee (Abdij van Park) past volledig in het concept van een circulaire stadseconomie.
Vanuit de gemeenschappelijke inspanningen om onze economie om te vormen tot een meer duurzame economie verwachten we dat er nicheactiviteiten voortkomen die eveneens dienstig zijn voor de realisatie van extra sociale tewerkstelling.

Verder denken we ook na over de uitbouw van een nieuwe activiteit in onze bouwcluster. We willen een project opstarten mbt het ophalen en terug in circulatie brengen van “rest” bouwmaterialen.


Een project van werfwachters met werknemers uit de sociale economie die ingezet worden voor de netheid en veiligheid op de bouwwerf, is ooit al op gestart. Het idee is dus niet helemaal nieuw.
In samenwerking met de bouwsector zouden we echter verder willen gaan en deze activiteit koppelen aan ‘herbruik’ en terug in circulatie brengen van deze restbouwmaterialen.
Deze materialen zwerven nu vaak op de werf rond en belanden uiteindelijk als afval in de container.
Het is de bedoeling om deze piste verder te onderzoeken en af te wegen hoe wij als sociaal economie bedrijf hier een toegevoegde waarde kunnen bieden.

Duurzame Sociale Tewerkstelling

http://www.wonen-en-werken.be