Febecoop promoot het coöperatieve model om maatschappelijke en ecologische kwesties op te lossen en/of aan de behoeften van burgers te voldoen via economische activiteiten.

Dit doen we als:

  • expertisecentrum door pro-actief te onderzoeken of de coöperatie een antwoord kan zijn op hangende maatschappelijke kwesties.
  • adviesbureau om initiatiefnemers te ondersteunen bij het uittekenen van hun ondernemingsplan en hun uniek coöperatief design.

Febecoop meent dat het thema ""deeleconomie"" een aantal uitdagingen inhoudt. Op het eerste zicht glimt de ideologie van de deeleconomie van de vooruitstrevendheid. Grote bedrijven leveren marktaandelen en macht in. In de plaats staat een groep micro-ondernemers op die in de eerste plaats bewuste burgers in plaats van winstbeluste kapitalisten zijn. In de deeleconomie is iedereen klant en verkoper tegelijk. Kan dat anders dan tot een grotere gemeenschapszin leiden?

De deeleconomie zou ook een probaat geneesmiddel zijn voor andere kwalen van de vrijemarkteconomie. Weg met de consumptiemaatschappij waarin we onszelf in de eerste plaats als verbruiker en pas in tweede instantie als burger beschouwen! Sommigen menen zelfs dat we dankzij de deeleconomie terugkeren naar de idylle van het marktplein. Van de “ikke-ikke-ikke economie” naar de’ wij-met zijn allen-samen economie”.

Zo zou de deeleconomie de beste ideeën uit verschillende historische en ideologische stromingen combineren:
• de vrije markt: die competitie die aanzet tot creativiteit
• het communisme: goederen behoren toe aan de gemeenschap
• de sociologie: de mens die van nature in groep leeft
• de psychologie: mensen hebben de behoefte aan delen, geven maakt gelukkiger dan krijgen.

Is dat altijd en overal wel zo? Ja, als het gaat om goederen en diensten die gedeeld worden door burgers in structuren en platformen waar ze ze eigenaar va zijn en die ze democratisch besturen. Neen, als het gaat om goederen en diensten ondergebracht in structuren en platformen die eigendom zijn van zuiver winstgerichte actoren, zoals Uber, AirBnB. ...
Hoe kan de behoefte om goederen en diensten te delen op lange termijn bijdragen tot het welzijn van de individuele burger en leiden naar een meer solidaire en duurzame economie? In plaats van omgekeerd de basis van onze solidariteit waarop ons fiscaal stelsel en onze sociale zekerheid op stoelen onderuit te halen? Door zelf als burger de economie in handen te nemen en deze niet (langer) uit te besteden aan grotere spelers. Door deeleconomie te (her)structureren op een manier die ten goede komt aan zowel de gebruikers, de dienstverleners als de samenleving. En dan komen we snel bij het coöperatieve model terecht. En dit om twee redenen. De coöperatie is omwille van zijn souplesse vaak het aangewezen juridisch vehikel om activiteiten van deeleconomie in onder te brengen. Daarnaast past het coöperatieve model het best bij de waarden van de deeleconomie. Coöperaties zijn economische entiteiten maar winst maken vormt niet hun hoofddoel. Elke gebruiker kan mede-eigenaar worden en als vennoot kan hij mee het beleid bepalen.

Projecten ondersteunen met het nadenken over de juiste organisatiestructuur, de manier van gezamenlijk beslissingen te nemen zonder dat dit ten koste gaat van de efficiëntie.

Adviesverlening, Expertisecentrum, Coöperatief ondernemen

https://www.slideshare.net/Isabelwgm/de-coperatie-in-de-deeleconomie