"Het Masereelfonds Leuven is een afdeling van de vereniging Masereelfonds vzw, een progressief, onafhankelijk en kritisch cultuurfonds in Vlaanderen. Als organisatie proberen we progressieven met een verscheiden pluimage te verenigen, om met een open geest over de hedendaagse uitdagingen, het actuele culturele leven en het maatschappelijke reilen en zeilen na te denken en te discussiëren.

In Leuven organiseren we voordrachten en panelgesprekken al dan niet in de reeks Human Ecology, documentaires met toelichting, tentoonstellingsbezoeken, wereldmuziekconcerten binnen het project Colora festival, middaglezingen in de reeks Tussen de Soep en de Feiten, en roepen we ook wel eens op tot actie.

"Binnen de werking van het Masereelfonds Leuven is de reeks Human Ecology een belangrijk onderdeel. In die reeks, in samenwerkingsverband van Masereelfonds, Climaxi, Oikos, Centrum voor Economische ongehoorzaamheid en soms ook STUK, wordt aandacht geschonken aan diverse ecologische en sociale thema’s in de vorm van panelgesprekken en lezingen, maar ook documentaires, geleide wandelingen, … Binnen het geheel van deze thematiek is aandacht voor circulaire economie en deeleconomie een belangrijk item. Vandaar ook het belang dat wij hechten aan de doelstellingen van Maakbaar Leuven en onze interesse om mee te werken. Het Masereelfonds Leuven kan vormings- en/of culturele initiatieven die aansluiten bij de werking van Maakbaar Leuven organiseren. Zo willen we dit najaar een panelgesprek over grondgebonden commons organiseren, dus ook gemeenschappelijk, gedeeld gebruik van grond. Verder kunnen we met onze promotiekanalen initiatieven van Maakbaar Leuven ondersteunen.

vorming, ecologie, cultuur