Hogeschool UCLL biedt 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 10 campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 14.000 studenten en 1.500 medewerkers is UC Leuven-Limburg één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. UCLL is actief in de interessegebieden lerarenopleiding, management, technologie, gezondheid en welzijn en combineert haar onderwijsopdracht met praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. De hogeschool zet maximaal in op persoonlijke begeleiding van haar studenten. Haar brede onderwijsnetwerk garandeert een plek voor ieders talent en haar diploma’s staan sterk op de arbeidsmarkt.

Moving Minds, mensen en ideeën in beweging brengen. Dat is de basisattitude van alle studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers aan hogeschool UCLL. De naam UCLL toont de internationale ambitie: UCLL, voluit University Colleges Leuven-Limburg, wil solide opleidingen aanbieden, georiënteerd op kwaliteit en met de blik naar buiten gericht, op de Euregio en verder. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven."

UCLL is de hogeschool van de Moving Minds. Studenten en personeel zijn bewogen en zetten daardoor de wereld in beweging richting een meer rechtvaardige en duurzame samenleving. UCLL gelooft in de ‘maakbaarheid’ van de wereld en sluit zich dan ook graag aan bij de doelstelling van Maakbaar Leuven.
Werken aan een duurzamere samenleving is ingeschreven in de missie van UCLL.
Daarnaast houdt UCLL de waarden inspireren, waarderen, een leven lang leren, vertrouwen geven en samenwerken hoog.
Vooral op dat laatste willen we inzetten. Voor de hogeschool is ‘partnerschap’ van het grootste belang bij het bereiken van haar strategische doelstelling: het realiseren van regionale meerwaarde. Daarom verbindt ze zich graag met de partners die gedeelde waarden hebben én die er voor zorgen dat de kernactiviteiten van de hogeschool (hoger onderwijs en praktijkgericht onderzoek) verbonden worden met het Leuvense ecosysteem. "

UCLL’s grote kracht ligt bij haar 15.000 studenten en 1700 personeelsleden die zich als Moving Minds willen in zetten voor de ontwikkeling van competenties en talenten en het versterken van de regio.
Vertrekkend vanuit de campus Sociale School willen we op termijn alle opleidingen van UCLL betrekken bij acties voor Maakbaar Leuven.

Momenteel denken we in eerste globaal instantie aan :

  • Het betrekken van studenten bij activiteiten en voor activiteiten die binnen de scoop van Maakbaar Leuven vallen (bijv. Mobiele Maak Bar, Repaircafé op de campus, projecten educatief werken, sociaal-artistiek project (zero waste), talentenatelier…
  • Het ter beschikking stellen van know-how op de campus Sociaal School mbt vrijwilligerswerk, burgerparticipatie, gemeenschapsvormend werken, vitale coalities …


Concreet willen we volgend jaar zeker :

  • Maakbaar Leuven een forum geven binnen UCLL (General College)
  • Maakbaar Leuven een plek geven op de jaarlijkse vrijwilligersmarkt

Daarnaast wordt volgend academiejaar bekeken hoe de andere opleidingen (TI, management, lerarenopleidingen…) mee kunnen betrokken worden via hogeschoolbrede activiteiten of projecten (oa Hack The Waste, Startminds, Young Changemakers…)

Verder stelt UCLL haar infrastructuur te beschikking en zal ze initiatieven van Maakbaar Leuven via haar sociale media mee helpen verspreiden in haar eigen netwerk en naar haar eigen studenten. "

onderwijs, onderzoek, studenten

https://www.ucll.be/studeren