Buurtwerk 't Lampeke vzw Buurtwerk 't Lampeke is een vereniging waar armen het woord nemen en werkt samen met een diverse groep mensen aan een warme en solidaire samenleving zonder armoede en sociale uitsluiting. We doen dit door een aanbod van basiswerking, opzetten van projectwerking waar we inzetten op talenten, we ontwikkelen innovatieve antwoorden op structurele hiaten in de samenleving en we beïnvloeden het beleid samen met mensen in armoede en sociale uitsluiting. Dit alles doen we via vier deelwerkingen: een peutertuin, een kinderwerking, een jongerenwerking en een buurthuis voor volwassenen en gezinnen. We geloven sterk in het idee waar Maakbaar Leuven voor staat en willen vooral verbinding maken tussen maakbaar Leuven en mensen in armoede en sociale uitsluiting. "We stellen onze site ter beschikking om acties van maakbaar Leuven te organiseren.


We hebben wekelijkse fietslabo's, waar mensen kunnen leren hun eigen fiets te maken, dit op een laagdrempelige manier.
Door deelname aan maakbaar Leuven trachten we ook mensen in armoede en sociale uitsluiting aansluiting te laten vinden aan deze nieuwe beweging.
We hebben een tweede handswinkeltje van kleren en bieden tweedehands speelgoed aan.
We werken met voedseloverschotten
We hebben zelf een volkstuin die we delen met bewoners, doen aan wijkcomposteren..."

armoedebestrijding, groene ridder, fietstlabo's

http://www.lampeke.be/