EcoWerf voert met haar 329 medewerkers voor én met haar gemeenten een duurzaam en integraal afvalbeleid, dat vernieuwt en vooruitdenkt om de belangen van de 27 gemeenten en hun 430 000 inwoners zo goed mogelijk te dienen. Dagelijks zijn er 60 geavanceerde ophaalwagens en containerwagens, met meer dan 150 laders en chauffeurs op de baan om het afval huis aan huis op te halen. Inwoners kunnen met hun afval terecht bij 70 parkwachters in 26 recyclageparken en op 306 glasbolsites. EcoWerf zit niet stil. Vernieuwen en continu verbeteren is voor EcoWerf een natuurlijk proces, het zit in ons DNA.

EcoWerf doet dit zowel op het vlak van de diensten en producten die ze levert, als op de wijze waarop ze samenwerkingsverbanden met andere ketenspelers in het materialenbeheer vorm geeft. EcoWerf wil bekijken hoe ze de 27 gemeenten kan ondersteunen in het implementeren van het Vlaams uitvoeringsplan huishoudelijk afval en in het invullen van concrete aanbevelingen ervan: deeleconomie, lokale ruilnetwerken, repair cafés, instrumentheken, stimuleren van delen en hergebruik.

EcoWerf wil met haar expertise gemeenten ondersteunen en samen met hen initiatieven opzetten. EcoWerf is sterk betrokken in de regio en werkt nauw samen met de sociale economie zoals IGO, kringwinkels SPIT en Hageland en De Vlaspit. EcoWerf staat open voor andere samenwerkingsverbanden die een meerwaarde betekenen voor haar en de 27 gemeentevennoten. EcoWerf heeft samen met de stad Leuven en de buurtcentra mobiele recyclageparken opgezet in aandachtswijken in Leuven. De ervaring van de parken in 2017 en 2018 leert dat dit inspeelt op een concrete behoefte van inwoners die niet beschikken over een wagen om hun afvalstoffen naar één van de recyclageparken te brengen. In het najaar willen we de organisatie van een mobiel recyclagepark in de verschillende wijken koppelen aan de organisatie van een repaircafe, zodat de inwoners hun elektrische en elektronische apparaten nog kunnen laten herstellen.

Afvalbeheer, dienstverlening, mobiele recyclageparken

www.ecowerf.be