Kunlabora Kunlabora is een collaboratieve software factory die de focus legt op het bouwen van kwalitatieve software op maat van de klant. "Kunlabora wil als nieuwe start-up ook bijdragen aan de toekomst van onze maatschappij.

Duurzaamheid is daarin een belangrijke dimensie. We geloven dat we daar met onze ervaring in het bouwen van kwalitatieve software door nauwe samenwerking met alle betrokkenen een verschil kunnen maken en ons steentje kunnen bijdragen.

We zijn een start-up die ervoor gekozen heeft zich in Leuven te vestigen en we willen ons daarom ook verbinden met andere Leuvense organisaties in ons maatschappelijk engagement." Wij willen helpen van de Repair App een succes te maken door een goede voorbereiding en stapsgewijze opbouw van de app te ondersteunen.

Samenwerking, Software-ontwikkeling, Passie