Avansa Oost-Brabant "Als non-profitorganisatie werkt Avansa voor de inwoners van de 30 gemeenten van het arrondissement Leuven. Iedere Oost-Brabander kan bij ons terecht. Jong of oud, laag- of hooggeschoold, stadsmens of dorpsbewoner.

We organiseren activiteiten in samenwerking met andere organisaties. We ondersteunen burgers in hun engagement. We verkennen de regio, sporen op wat er bestaat en vragen wat er leeft rond duurzaamheid, publieke ruimte en diversiteit.

Doorheen cursussen, lezingen, workshops, uitstappen en projecten spreken we deelnemers aan op thema's die in hun leefwereld liggen. We willen verder gaan dan alleen informeren, kritisch nadenken en verbeelden. Daarom werken we met groepen, zetten we processen in gang en streven we naar (omgaan met) verandering in de samenleving. Want veranderingen brengen veel onzekerheid en angst teweeg. Maar ook kansen, want elke crisis opent een mogelijkheid om te werken aan een nieuw model.

De oude sleutels werken niet meer voor de huidige uitdagingen, we moeten durven dromen van andere modellen, andere oplossingen. Die oplossingen liggen niet klaar, we moeten ze (her)uitvinden. " Sinds kort heeft het socio-cultureel volwassenwerk een nieuw decreet. Daarin wordt gesproken over de maatschappelijke bewegingsfunctie die wij als organisatie mogen opnemen.

Maakbaar Leuven creëert doelgericht ruimte om na te denken over het samenlevingsvraagstuk van de wegwerpeconomie. Hierin is plaats voor engagement en politisering met het oog op veranderingen in denken en handelen en in de inrichting van de maatschappij. Daar willen wij als Avansa graag aan meewerken, want duurzaamheid is één van onze centrale pijlers. We geloven dat door samen een ‘commons’ op te bouwen, te werken aan een gemeenschappelijk doel en alle acties van partners te bundelen we de versnelling creëren die nodig is om echt impact te hebben op de transitie van de wegwerpeconomie naar een herstel- en kringloopeconomie, te beginnen in ons eigen Leuven.

Avansa zetelt mee in de stuurgroep van Maakbaar Leuven en zal iemand aanwerven die bepaalde aspecten mee coördineert. Dit najaar gaan we concreet ook een aantal activiteiten opzetten in het kader van de Digitale Week waarbij we de link leggen naar Maakbaar Leuven. Een workshop energievriendelijk smartphone en tabletgebruik. Een fietstocht 'duurzaam Leuven' langs allerlei deel- en repairmogelijkheden. En een kennismaking met 3D-printing in samenwerking met De Maekerij.

Vorming, participatie, verandering

https://avansa-oostbrabant.be