Oikos, denktank voor sociaal-ecologische verandering "Oikos is een onafhankelijke denktank die werkt aan sociaal-ecologische verandering door het maatschappelijk debat te voeden vanuit ecologisch perspectief. Oikos richt zich op lange termijnuitdagingen die onvoldoende aan bod komen in het maatschappelijk debat, maar cruciaal zijn voor de toekomst van de samenleving en de toekomstige generaties. De ecologische grenzen van de planeet en de solidariteit wereldwijd zijn hierbij de uitgangspunten.


Oikos wil een inspirerend kader bieden voor positieve burgerpraktijken die aantonen hoe werken aan een duurzame samenleving mogelijk is. Daartoe organiseert Oikos studiedagen, lezingen en vormingen, en werkt daarvoor samen met andere, ook lokale organisaties. Oikos publiceert ook een viermaandelijks tijdschrift, opiniestukken en andere publicaties, waaronder vertalingen van grensverleggende boeken.


"Dat er inititiatieven als Maakbaar Leuven tot stand komen, behoort tot de redenen waarvoor Oikos bestaat. Oikos wil dit initiatief dan ook graag ondersteunen en zo mogelijk helpen kenbaar maken. Oikos gaat zelf geen activiteiten ontplooien binnen Maakbaar Leuven, maar kan wel vorming aanbieden over nieuwe economische vormen indien daar vraag naar is.

Tags: vorming; publicaties; commons

https://www.oikos.be/