"Bond Beter Leefmilieu werkt samen met organisaties, burgers, overheden en ondernemingen, met één doel: de transitie maken naar een duurzame, hernieuwbare samenleving. Om dat te realiseren, hebben we een omslag nodig op het vlak van energie, mobiliteit, grondstoffen, voeding en ruimtelijke ordening.

Onze aanpak? In de eerste plaats zetten we in op beleidsbeïnvloeding. We trekken politici aan hun mouw en geven hen duwtjes in de juiste richting. Daarnaast investeren we actief in onze groeiende groep van aangesloten organisaties. Bovendienzetten we ook projecten en campagnes op poten, om die transitie in de praktijk waar te maken."

 

Leuven is een knap voorbeeld van burgers en lokale organisaties die zich verenigen om tastbaar werk te maken van de transitie naar een hernieuwbare en circulaire samenleving. BBL steunt de werkwijze, de doelstellingen en de concrete initiatieven van Maakbaar Leuven, en wil zowel het initiatief ondersteunen en versterken, als de resultaten en goede voorbeelden verspreiden naar andere plaatsen in Vlaanderen en daarbuiten.

Tags: Transitie, Oplossingsgericht, Doeners