Werkdag 2018

20 oktober was het International Repair Day. We grepen die dag aan om de grote ambitie van Maakbaar Leuven verder concreet te maken.

Enkele van onze cases en ideeën namen we daarbij als uitgangspunt, de reeds geformuleerde streefbeelden als kompas.  We wilden de ideeën, expertise en energie  van onze vrijwilligers samenbrengen. Input en engagement dat we nodig hebben om de grote uitdagingen nog scherper te krijgen én onze acties en initiatieven daarop te richten.