Wat gaan we hiervoor doen de komende 12 maanden?

Alle soorten acties kunnen worden voorgesteld door onze partners. Op dit ogenblik hebben we volgende acties opgelijst.

Informatie en communicatie

 • Opbouw van een toegankelijke website met eerstelijnsinfo en doorverwijzingen
 • Permanente inventaris van beschikbaar (groot) materiaal en ruimte voor herstelactiviteiten
 • Een agenda met vormingsactiviteiten en opleidingsaanbod
 • Een studie naar wat de behoeften van de gezinnen inzake herstellen
 • Jaarlijks repairfestival

De website http://maakbaarleuven.be informeert over de komende repaircafés, workshops, acties, maar toont ook een kaart waarop alle open werkplaatsen in de regio Leuven staan vermeld die materieel voor herstel beschikbaar stellen voor burgers .

In samenwerking met de KU Leuven (Faculteit Psychologie en Educatieve Wetenschappen) wordt in 2018-2019 ook een onderzoek uitgevoerd bij een panel van Leuvense gezinnen. Men polst naar hun ervaringen met herstellen van kapotte dingen. Zo willen we inzicht krijgen over welke moeilijkheden zij ervaren en welke kansen dat biedt.

Laagdrempelige repairinitiatieven

 • Vermenigvuldiging van repair-events op verschillende plaatsen in het Leuvense door het organiseren van repaircafés bij partners (zoals het Sociaal Atelier, Fablab, De Maekerij, bedrijvencentra, wijkcentra…)
 • Opening van een eerstelijnscontactpunt en draaischijf van het platform, zodat we burgers kunnen bereiken én engageren.
 • Opstart van een ‘instrumentheek’ voor het delen van klein herstelmaterieel
 • Een vrijwilligersplatform (‘Repair Heroes’) om de community van herstellers te versterken en nieuwe vrijwilligers te ondersteunen

Eén van de laagdrempelige acties die in 2018 start, is gericht op het delen van materiaal voor klussen en herstellen. Die ’Spullenbib’ gaat voortbouwen op de idee van delende buurten, door ondersteuning van lokale gereedschapscollectieven. Green Office start met een  Student Repair Hub.

Delen van expertise voor herstellingen zal worden ondersteund door een Repair App. Dit is een tool (voor de smartphone) met verschillende modules. Het wordt de toegang tot een kennisbank over repair.  We voorzien daarop ook filmpjes met informatie over goede oplossingen en verzamelen gegevens over problemen (en bieden raad). De app kan ook  toegang geven tot een bibliotheek voor 3D-prints en ook toegang tot de Spullenbib. Kunlabora geeft mee de aftrap van dit project. De KU Leuven (Life Cycle Engineering groep) steunt de ontwikkeling van de databankstructuur.

Kennisontwikkeling en innovatie

 • Ontwikkeling van een repair app voor juiste info en expertise over herstellen (i.s.m. Repaircafés en andere initiatieven in Vlaanderen)
 • Nieuwe kennisontwikkeling door innovatieprojecten i.s.m. KU Leuven:
  • studies over optimale levensduur (wasmachines, koelkasten, notebooks)
  • methodiek voor ondersteuning van herstelbeslissingen door consumenten. Er wordt ook gewerkt aan evaluatie en labelling van de herstelbaarheid van elektrische en elektronische apparatuur.
  • methodiek voor productidentificatie, kennisbeheer & een databank voor repair
  • educatieve acties naar scholen (via o.m. RVO Society), studenten, brede publiek
  • 3D-printing als repair facilitator
 • Opbouw van bibliotheek van printfiles, ontwikkeld door makers, voor 3D-printbare vervangstukken

De KU Leuven organiseert een aantal educatieve acties en onderzoeksprojecten die rechtstreeks gericht zijn op het bevorderen van de hersteleconomie. De groep Life Cycle Engineering deelt de resultaten van hun onderzoek -,in opdracht van de Benelux, om een label te ontwikkelen voor ‘repairability’. Het project REFER is een internationale uitwisseling van goede praktijken voor de bewustmaking van burgers met repair events. Het gaat ook over het gebruik van waardevolle materialen, aan de hand van herstellingen.

 Versterking van het eco-systeem

 • In kaart brengen van het kmo-bedrijvennetwerk voor kwaliteitsherstellingen in het Leuvense
 • Betere voorziening in het aanbod van tweedehands vervangingsonderdelen uit afgedankte toestellen. Recyclagecentra spelen hierin een cruciale rol.
 • Samenwerking met gelijkaardige repair-initiatieven in Vlaanderen en internationaal
 • Beleidsgerichte acties
  • Leuven Slimme en Circulaire Stad
  • Regelgeving op Belgisch (b.v. inzake btw) en Europees niveau (b.v. inzake repareerbaarheid)
 • Duurzaam bedrijfsmodel voor het Platform

Om nog betere recuperatie van herbruikbare en herstelbare toestellen te kunnen organiseren willen Ecowerf, Kringloopwinkels en Maakbaar Leuven samenwerken met buurtcomités.. We onderzoeken hoe  repaircafés bij mobiele containerparken van Ecowerf kunnen helpen om spullen te herstellen en onherstelbare gepast te recycleren.

Hoe gaan we die acties uitvoeren?  

Alle acties worden uitgewerkt als ‘projecten’ (met projectplan) door de werkgroepen, en opgevolgd via de maandelijkse bijeenkomsten van de Stuurgroep van Maakbaar Leuven.

 • De Stuurgroep van Maakbaar Leuven is samengesteld uit trekkers, maar staat  open voor alle partners.
 • Er is nu ondersteuning van de Stuurgroep door 2 vaste medewerkers, ter beschikking gesteld door vanuit CEO en Vormingplus Oost-Brabant.
 • Maakbaar Leuven doet beroep op een grote groep enthousiaste vrijwilligers.
 • Binnen de twee jaar wil Maakbaar Leuven een duurzaam bedrijfsmodel ontwikkelen, met een goede mix aan middelen.