Wie  zijn we?

Maakbaar Leuven is een beweging, een bonte verzameling vrijwilligers, partner-organisaties en bedrijven, met een hart voor herstellen en duurzaamheid. We weigeren ons neer te leggen bij de vuilnisbak als ultieme eindbestemming voor kapotte toestellen en voorwerpen. We geloven dat we samen het tij kunnen keren en Leuven upcyclen tot een circulaire en duurzame stad!

Maakbaar Leuven zag het levenslicht als initiatief van CEO (Centrum voor Economische Ongehoorzaamheid), Vorming Plus, Fablab en Vzw Saté. Maar heeft zich nu al uitgebreid tot een platform waar honderden individuele burgers en tientallen organisaties elkaar vinden.

Partnerschap

Wij  willen ons inzetten voor een partnerschap voor de bevordering van de herstel economie. We doen dit door kennis, kunde en infrastructuur te delen in een repair platform, zodat burgers keuzes kunnen maken voor meer duurzame alternatieven. We zijn ervan overtuigd dat de bundeling van onze bijdragen de versnelling zal geven die nodig is om echt impact te hebben op transitie van de wegwerpeconomie naar een herstel- en kringloopeconomie.”  De volgende organisaties hebben zich al geëngageerd: Partners

De vlaggenschip acties van Maakbaar Leuven

We werken daarvoor samen op vlak van informatieverspreiding en opleiding voor herstellen, inventarisatie van hulpbronnen, onderlinge hulp bij herstellen en ontwikkeling van nieuwe innovatieve herstelmogelijkheden. Daardoor versterken we het repair eco-systeem in de stadseconomie voor de toekomst.”

  • Organiseren van Repair Cafés - Repair Café
  • Opzetten van een Spullenbibliotheek- Spullen Bib
  • Ontwikkelen van een Repair Kennisbank - Kennisbank
  • Een community van burgers, organisatie, bedrijven en instellingen opbouwen die zich achter de herstel economie scharen en zich daar actief willen voor inzetten - Community
  • Vormingsinitiatieven organiseren of ondersteunen om kennis en data rond herstellen te verspreiden - Workshops

Link naar het Charter vind je hier.
Ons Actieplan