Omkadering

Inhoud

Herstelde producten

Op repair cafés worden allerlei reparaties uitgevoerd: op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed... Elk repair café heeft over het algemeen een eigen focus of 'specialiteit' afhankelijk van de community errond, en ook elke hersteller heeft eigen interesses en vaardigheden. De repair cafés van Maakbaar Leuven zijn over de jaren bekend geraakt als plekken waar vrijwilligers met kennis en skills van elektro aan de slag gaan om kapotte toestellen nieuw leven in te blazen.

Op repair cafés kunnen mensen terecht met grofweg deze elektro-producten:

 • Kleine keukentoestellen
 • Verzorging (badkamer)
 • Verlichting
 • Andere kleine huishoudapparatuur
 • ICT (laptops, GSM's, tablets, bureau-accessoires)
 • Multimedia (beeld, audio, games)
 • Elektrisch gereedschap

Wat niet herstellen?

Voor sommige herstellingen zijn repair cafés niet de meest geschikte plek. Over het algemeen geldt: toestellen met een hoog risico, reparaties waar een professionele hersteller beter geschikt voor is, of reparaties waar je je als hersteller niet comfortabel bij voelt, mag je zeker weigeren. 

Meer specifiek (zie ook deze leidraad, geschreven n.a.v. de ontwikkeling van Repair Connects):

 • Geen toestellen onder garantie
 • Geen hoog risico-herstellingen
 • Geen toestellen met gas- of ontploffingsgevaar
 • Geen Lithiumbatterijen en hun laadcircuit
 • Verwijs eigenaars door voor herstellingen waar een professioneel alternatief voor is:
  • GSM, Smartphone, tablet, PC (eenvoudige herstellingen kunnen wel, maar zeker doorverwijzen voor gebroken displays en vervangen van batterijen)
  • Witgoed
  • Installatie of support voor software
  • Restauratie van meubels
  • Inkorten van kledij 

>> Zie de pagina met Herstelreferenties

Repair café-waarden

De community van Maakbaar Leuven draagt een aantal waarden uit. Help jij deze mee uitdragen? 

Leren en kennis delen

Iedereen heeft waardevolle kennis en vaardigheden, en samen kunnen we meer dan apart:

 • Repareer zo veel mogelijk samen met de eigenaar van het toestel
 • Vraag andere herstellers om hulp of om van gedachten te wisselen, en nodig anderen ook uit om jou aan te spreken
 • Zet beginner-herstellers mee op weg
 • Houd waar mogelijk je herstelstappen bij, zodat anderen hieruit kunnen leren (in Repair Connects) 

Communicatie

Een succesvolle herstelling is er eentje waar zowel de hersteller als de eigenaar van het toestel tevreden over zijn:  

 • Overleg goed met de eigenaar voordat je een risicovolle stap doet, bv. als de kans bestaat dat iets breekt. Niet iedereen voelt zich even comfortabel bij verschillende risico's. 
 • Repair cafés zijn geen professionele hersteldienst die garanties kan bieden. Vrijwilligers stellen hun vrije tijd ter beschikking en herstellingen zijn in principe gratis. Daarom is de eigenaar steeds zelf verantwoordelijk voor de uitkomst van de herstelling. Check voor je begint of de eigenaar dit goed begrepen heeft. Verwijs gerust naar de voorwaarden op Repair Connects. 

Veiligheid

 • Trek steeds de stekker uit het stopcontact voor je begint te sleutelen. Alles waar 230V doorheen gaat, draagt in principe een risico in zich.
 • Weiger gerust een herstelling waar je je niet comfortabel bij voelt.
 • Zorg voor een veilige setup van de verlengsnoeren op het repair café (vermijd struikelgevaar)
 • Gebruik gereedschap liefst waarvoor het bestemd is ;) 

Verzekering

Vrijwiligers die mee komen herstellen op repair cafés zijn verzekerd voor een aantal zaken. Maakbaar Leuven heeft namelijk een vrijwilligersverzekering voor de community die een aantal dingen dekt. Meer info over deze verzekering vind je op de website van Repair&Share


Achtergrond

Repair-papers

Door middel van de repair papers delen de werkgroepen van Maakbaar Leuven informatie met elkaar. Iedereen kan deze informatie vrij gebruiken en aanpassen onder eigen naam. Maakbaar Leuven is niet aansprakelijk voor deze informatie. Voor vragen of opmerkingen kan je ons contacteren.

Type NameStatusTaal
OrganisationMaakbaar Leuven Repair Cafe - ModelFinalEnglish 
Repair MethodologyHerstellersplan FinalDutch
OrganisationHerstelfiches en reglement Maakbaar LeuvenFinalDutch 
OrganisationChecklist RC organisatieFinal Dutch
OrganisationRC Flow FlyerFinal Dutch
OrganisationChecklist Corona-proof RC Final Dutch
OrganisationCorona-proof RC alternatives - presentationFinal Dutch
Methodology RC2.0RepairConnects Policy voor herstelling 1v0  

Sharepair Repair Papers

Type NameStatusTaal
Methodology RC2.0Methodology Draft English
Methodology RC2.0Methodology for digital tools Draft English
Methodology RC2.0Repair Connects Community Building Draft English
Methodology RC2.0RepairConnects Policy voor herstelling 1v0 Final Dutch
Methodology RC2.0Using Dig Tools during live events Draft English

Kennis is macht

Wereldwijd blijft een grote hoeveelheid herstel data ongebruikt liggen. Er ligt nochtans een grote kracht in het verzamelen van data over herstelacties. Enerzijds hebben de herstellers grote baat bij toegankelijkheid tot herstel-data of kennis bij anderen. Anderzijds kan deze data ook een uitstekend drukkingsmiddel zijn om overheden of fabrikanten te confronteren met de vaak ondermaatse kwaliteit van consumptiegoederen en hun rol in de wegwerpeconomie. Recent werd een initiatief opgezet (openrepair) om wereldwijd herstel data te "minen" en te structureren, Maakbaar Leuven wil hier mee de leiding innemen.

Onze hersteldata wordt sinds 2018 gelogd met behulp van de Fixometer van Restart.