Living Lab 'Herstel eerst'

Promotoren: Maakbaar Leuven, Repair&Share en Herw!n

Met de steun van Vlaio

Looptijd: januari 2023 tot juni 2025 


Uitdaging

Het Living Lab ‘Herstel Eerst’ gaat op zoek naar antwoorden op de uitdaging om de levensduur van huishoudelijke apparaten te verlengen, door herstellen als eerste optie in de markt te plaatsen. In een breed partnerschat, richten we ons op het herstellen van klein huishoudelijk elektro (KHE): één van de snelst groeiende afvalstromen, waarvoor de uitdaging het grootst is om in de huidige context haalbare businessmodellen te ontwikkelen. 

Stedelijke pilot

Maakbaar Leuven ontwikkelt in het project een stedelijke pilot die herstel dichter bij de Leuvenaar brengt in de vorm van een laagdrempelig diagnose- en herstelpunt, het 'Urban Repair Center'. Lokale partnerschappen uitbouwen en versterken, herstelpraktijk en -kennis van KHE ontwikkelen, en een fysieke plek oprichten waar burgers terechtkunnen voor bereikbare, gerichte en betaalbare oplossingen, zijn enkele van de uitdagingen waar Maakbaar Leuven in het project mee aan de slag gaat. 

Context

Advies, diagnose en herstel van KHE is momenteel te duur en tijdrovend ten opzichte van de aankoop van een nieuw toestel en recyclage van het oude. We stellen vast dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) de snelst groeiende afvalstroom is. De verhoging van de recyclagegraad biedt geen oplossing voor de groeiende afvalberg, die mee veroorzaakt wordt door de verkorting van de gemiddelde levensduur van deze producten. We stellen vast dat een betaalbaar en bereikbaar aanbod van diagnose en herstel voor klein huishoudelijk elektro vandaag ontbreekt. Er is nood aan een betere eerste lijn voor herstel, om te komen tot de ontwikkeling van een volwaardige circulaire binnencirkel voor deze waardeketen. Het Living Lab wil hiertoe bijdragen door de uitbouw van een bereikbare en betaalbare eerstelijns-infrastructuur voor herstellen. Dit via pilootprojecten en experimenten rond een aanbod aan triage, diagnose en kleine herstellingen, gespreid
over Vlaanderen.