RepairConnects

RepairConnects is een online app die burgers met een kapot toestel matcht met een hersteller om het apparaat te repareren. Meld je toestel aan via www.repairconnects.org en kies of je het meebrengt naar één van onze Repair Cafés waar je het samen met een hersteller openschroeft, of kom in contact met een hersteller om het van thuis uit te repareren. Niets eenvoudigers om het leven van je toestel te verlengen!

RepairConnects

Achtergrond

Repair app

Repairders bezitten een schat aan informatie die nog te vaak verloren gaat.
Burgers zoeken soms tevergeefs naar iemand die hen kan helpen bij reparaties, retouches, ...
Onderzoekers en organisaties zijn geïnteresseerd in de verbruikspatronen bij gezinnen.

Maakbaar Leuven wil nadenken over hoe we deze mensen dichter bij elkaar brengen, de informatie bewaren en nuttiger gebruiken.

Alles op de smartphone

Op deze manier is het idee ontstaan om een smartphone-applicatie te ontwikkelen die de repair-community in Leuven kan ondersteunen. Na enkele succesvolle brainstorm-sessies werd in 2019 een prototype van de app door Maakbaar Leuven-partner Kunlabora ontwikkeld.

In 2020 heeft het Leuvense softwarebedrijf Statik de ontwikkeling van de app op zich genomen in het kader van het Europese Interreg-project. Achter de schermen wordt hard gewerkt om een MVP ("Minimum Viable Product") te lanceren in een testgroep.

The Restart Project

Met feedback van de gebruikers kwamen we tot de meest bruikbare applicatie te komen. Er werd beslist om de app multiplatform te maken (zowel voor smartphone, tablet, PC, ...). Een eerste versie van de applicatie is gepubliceerd. op www.repairconnects.org!

We willen op termijn ook de integratie met Fixometer - de huidige standaard om repair-gegevens te loggen. Er werd daarom contact opgenomen met The Restart Project, de organisatie achter Fixometer, om die integratie vlot te laten verlopen.  

Doe mee!

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Wil je meehelpen de repair app uit te bouwen? Hou deze pagina dan in de gaten, of contacteer ons dan op olivier(at)maakbaarleuven.be.