REFER-project

Maakbaar Leuven werkt nauw samen met de KU Leuven in het kader van het Europese “REFER” project. Dit project heeft als doel om burgers te informeren over de rol van herstel in een duurzame economie.

Netwerk van workshops

Het project bouwt een netwerk op van repair workshops (o.a. de Repair Cafés van Maakbaar Leuven) waarbij een educatief element aanwezig is. Tijdens deze repair workshops kunnen mensen hun kleine elektrische en elektronische apparaten samen met onze vrijwilligers herstellen.

De deelnemers zullen interactief geïnformeerd omtrent de aard van de technologie en de materialen in de toestellen die ze bij zich hebben, wat de huidige knelpunten zijn inzake hergebruik, recyclage en materiaal recuperatie en welke acties er nodig zijn op nationaal en internationaal niveau alsook wat de deelnemers en mensen zelf ook al kunnen ondernemen.

Informatieve sessies

Buiten de herstelactiviteiten zullen de deelnemers ook kunnen genieten van informatieve sessies die een nieuw kijken proberen te geven in de wereld van producten, herstellen en de materialen die gebruikt worden. Denk aan 'tear downs', het verlengen van de levensduur van je computer, welke materialen zitten er nu juist in mijn harde schijf, en meer.

Interesse? Contacteer ons via info(at)maakbaarleuven.be.