Maakbaar Leuven: Herstellen start hier!

Herstelkennis

Herstellers beschikken over een enorme hoeveelheid kennis. Kennis over welke apparaten vaak stuk gaan of voortijdig falen. Hoe je ze het best herstelt of wat precies de oplossing was voor een specifiek probleem.

Kennis is macht

Wereldwijd blijft een grote hoeveelheid herstel data ongebruikt liggen. Er ligt nochtans een grote kracht in het verzamelen van data over herstelacties. Enerzijds hebben de herstellers grote baat bij toegankelijkheid tot herstel-data of kennis bij anderen. Anderzijds kan deze data ook een uitstekend drukkingsmiddel zijn om overheden of fabrikanten te confronteren met de vaak ondermaatse kwaliteit van consumptiegoederen en hun rol in de wegwerpeconomie. Recent werd een initiatief opgezet (openrepair) om wereldwijd herstel data te "minen" en te structureren, Maakbaar Leuven wil hier mee de leiding innemen.

Verzamelen

De Repair Databank wil data en informatie verzamelen over herstel acties en die breed toegankelijk maken. Op die manier willen we het proces van herstellen naar een hoger niveau  tillen. Dit houdt enkel steek als het verzamelen van herstel-kennis op brede schaal plaatsvindt en ook op grote schaal aangewend wordt. Maakbaar Leuven onderzoekt in samenwerking met KULeuven, duurzaamheids-organisaties  en een professionele partner hoe dit kan bereikt worden.

Doe mee!

Nieuwsgierig naar wat de Kennisbank voor jou kan betekenen, of wil je meehelpen ze uit te bouwen. Contacteer ons dan  op info(at)maakbaarleuven.be.

Go to Top