De 4 herstelstappen

Tijdens de workshop EHBO -  Elektrische Apparaten, gebruiken de deelnemers een stappenplan dat hun doorheen de herstelling leidt. Het is het herstellersplan dat ervaren herstellers onderbewust doornemen. Voor beginners geeft het houvast. Het bestaat uit 4 essentiële herstelstappen:

  • Intake
  • Diagnose
  • Oorzaak
  • Herstellen

In de komende blogs gaan we dieper in op de analyse technieken en enkele essentiële hersteltechnieken! Maar nu dus eerste de basis.

De "Intake" is zonder meer de belangrijkste stap in het Herstelplan. Extra aandacht hierbij betekent sowieso meer kans op succesvolle herstelling of een veel snellere herstelling. De reden daarvoor is dat een hersteller in de meeste gevallen niet vertrouwd is met het toestel dat in zijn handen belandt. Daarom is het van het grootste belang om zo veel mogelijk informatie te verzamelen. In de eerste plaats bij de eigenaar van het toestel. Die weet als de beste in welke omstandigheden het toestel gebruikt werd en vaak ook wat er precies gebeurde toen het faalde of het defect optrad.

Daarnaast is het Merk, Bouwjaar, Type nummer onontbeerlijk om informatie te vinden waarover de eigenaar niet beschikt of zich niet herinnert. Die gegevens zijn ook de makkelijkste aanknopingspunten in de volgende stappen als we de volgende stappen nemen in ons herstelplan.

 

Na de Intake zijn we klaar voor een Diagnose. Daarvoor baseren we ons in de eerste plaats op de symptomen die we zelf opmerken of die we van de eigenaar vernomen hebben tijdens de Intake. Hiervoor doen we beroep op een aantal Analyse-methodes, die komen on een volgende blog uitgebreid aan bod.

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de oorzaak van het defect en wat precies stuk is. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld een zekering in een toestel. Deze zekeringen gaan vaak stuk maar om heel uiteenlopende redenen. Ze falen soms uit ouderdom en dan is dit ook meteen de oorzaak van het falen. Nog vaker gaan ze stuk omdat een ander onderdeel faalt bijvoorbeeld een interne component die stuk gaat en kortsluiting maakt. Dan zal de zekering als bescherming doorbranden. Dan heeft de zekering vervangen, niet echt zin. De echte oorzaak (Root Cause) moet eerste gevonden worden. Dit toont dat voor het bepalen van de oorzaak vaak verdere stappen nodig zijn. Soms ook diepgaander begrip van het toestel of meer opzoekwerk. "Google is your friend". Op basis van de informatie uit het Intake-proces en de diagnose-stap kunnen we vaak meer informatie vinden over de oorzaak.

 

Wanneer de Diagnose rond is en de Oorzaak gevonden, kunnen we overgaan tot de makkelijkste en misschien ook wel de leukste stap: de Herstelling. We gaan de kapotte stukken herstellen of vinden een andere manier om het toestel te gebruiken. Vooral dat laatste wordt wel eens uit het oog verloren. Het is niet steeds nodig om een zware herstelling uit te voeren of dure vervangstukken te kopen. Een diepgaander inzicht in het toestel volstaat soms om het toestel een tweede leven te geven. Dan denk ik aan het volgende geval: de radio van een hifi-installatie lijkt niet meer te werken. De hersteller vindt uiteindelijk dat het niet aan de radio zelf ligt maar aan het kanaal van de versterker die erbij hoort. Dus aansluiten op een van de andere ongebruikte kanalen volstaat voor de eigenaar.

 

Deze slide)reeks is een selectie uit de EHBO- elektrische apparaten workshop van Maakbaar ism. Vorming Plus. Voor meer informatie: contacteer ons via de website.

 

 

 

Herstellers-Bio

Tom is als hersteller actief bij Maakbaar Repair Cafés en vooral geïnteresseerd in kleine elektronische apparaten. Hij maakt deel uit van onze werkgroep herstelhulp (methodiek) die herstellers ondersteunt met workshops over hersteltechnieken.