IoW - Internet of Washing machines

Een testproject van Maakbaar Leuven, Cronos Leuven, KU Leuven en UCLL, samen met Kringwinkel Hageland, MetaLeuven en Vanden Borre. Gesteund door de Provincie Vlaams-Brabant (Slimme Regio)

Waarover gaat het?

Wasmachines zijn één van de belangrijkste huishoudtoestellen die bij nagenoeg alle gezinnen aanwezig zijn. Het is ook een tamelijk grote investering, en gebruikers verwachten dat die geruime tijd betrouwbare diensten levert.

Helaas daalt de levensduur van wasmachines jaar na jaar. (Van gemiddeld 12 jaar in 2001 naar 8-9 jaar). Er is een probleem met het duurzame design van die toestellen. Maar kunnen we de levensduur toch niet verlengen door herstel? Herstellen heeft een positieve impact op onze ‘materiaalvoetafdruk’ omdat er geen materialen moeten worden gebruikt voor een nieuw toestel. Maar herstellen heeft ook een kostprijs. Naarmate de verwachte levensduur vermindert, zal de gebruiker ook sneller tot een nieuwe aankoop overgaan.

Daarom willen de partners in dit project herstellen betaalbaarder maken door gebruik te maken van data over de werking van deze machines. Op afstand kunnen problemen vroegtijdig worden vastgesteld en kunnen interventies worden vermeden. Daarnaast kunnen mogelijke herstellingen efficiënter en gerichter worden uitgevoerd. Wanneer grote hoeveelheden data kunnen worden gedeeld, wordt het gemakkelijker om foutpatronen te onderscheiden en kan de kost van herstel verminderen.

De Provincie Vlaams-Brabant ondersteunt deze studie als ‘Slimme Regio’ project waarin onderzoek, overheid, bedrijven en burgers samenwerken om met nieuwe technologie nieuwe oplossingen te zoeken voor maatschappelijke uitdagingen.

Uitvoering

Het project is een test voor het opzetten van een deelplatform voor (anonieme) gebruiksdata waardoor herstellers beter kunnen begrijpen wat frequente problemen zijn. Ze kunnen zo bepalen hoe een individueel toestel afwijkt van de verwachte waarnemingen.

Er zullen slimme sensormodules worden geplaatst in 50 toestellen bij gezinnen thuis, en verbonden met een communicatieplatform via wifi. De module seint data door over het functioneren van die machine (op basis van trillingen, watergebruik, stroomgebruik, temperatuur, … ). Die 50 gezinnen worden gekozen in het kader van een ‘citizen science’ panel. Zij willen anoniem deze data delen, meewerken met andere gegevens over gebruik, en aan eventuele (gratis) herstellingen.

De ondernemingen gaan akkoord om te onderzoeken hoe een platform kan functioneren waarin zij hun gegevens over wasmachines delen (en dus ook de kosten van zo’n toekomstig platform), om hierdoor betere diensten te kunnen aanbieden.

Alle partners onderschrijven de doelstelling om, door samenwerking en samenbrengen van (anonieme) data, een meer doeltreffende hersteleconomie te realiseren. Zij willen de nieuwe mogelijkheden van de digitalisering aanwenden voor een win-win in circulaire economie, waarin de gebruikers centraal staan.

Het testproject met 50 gezinnen wordt uitgevoerd in 2022 (maximaal anderhalf jaar) om te kunnen beoordelen hoe dit kan verder worden uitgebreid naar andere toestellen, partners en regio’s. De uitvoering wordt algemeen gecoördineerd door Maakbaar Leuven dat tevens instaat voor het citizen science panel.  De technische uitvoering wordt gecoördineerd door Cronos Leuven, met de steun van UCLL. KU Leuven coördineert de uitwerking van nieuwe bedrijfsmodellen. Techniekers van Metaleuven, Vanden Borre en Kringwinkel Hageland zorgen voor plaatsing en onderhoud van de sensormodules.

Zin om deel te nemen? Registreer jouw interesse via deze link!