Maakbaar Leuven: Herstellen start hier!

Wonen en Werken is een sociale onderneming. We zijn een tewerkstellingsproject waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt terecht kunnen voor een duurzame job.
De filosofie van het huis is ‘mensen waarderen, motiveren en terug kansen geven’.

Wonen en Werken telt een 200 tal medewerkers die in 13 verschillende ploegen/ bedrijven werken. Onze activiteiten brengen we onder in 4 grote clusters: schoonmaak, bouw & klussen, groen en biotuinbouw."

We menen dat een lokale, circulaire economie een meerwaarde kan betekenen, ook voor de tewerkstellingskansen in de sociale economie.  Wonen en Werken investeert in projecten die duurzame mobiliteit en werkbaar werk bevorderen. Zo investeren we in elektrische wagens, elektrische fietsen en accu werktuigen en gereedschap.
Ons korte keten project “De Wikke” met afdelingen in Herent en Heverlee (Abdij van Park) past volledig in het concept van een circulaire stadseconomie.
Vanuit de gemeenschappelijke inspanningen om onze economie om te vormen tot een meer duurzame economie verwachten we dat er nicheactiviteiten voortkomen die eveneens dienstig zijn voor de realisatie van extra sociale tewerkstelling.

Verder denken we ook na over de uitbouw van een nieuwe activiteit in onze bouwcluster. We willen een project opstarten mbt het ophalen en terug in circulatie brengen van “rest” bouwmaterialen.


Een project van werfwachters met werknemers uit de sociale economie die ingezet worden voor de netheid en veiligheid op de bouwwerf, is ooit al op gestart. Het idee is dus niet helemaal nieuw.
In samenwerking met de bouwsector zouden we echter verder willen gaan en deze activiteit koppelen aan ‘herbruik’ en terug in circulatie brengen van deze restbouwmaterialen.
Deze materialen zwerven nu vaak op de werf rond en belanden uiteindelijk als afval in de container.
Het is de bedoeling om deze piste verder te onderzoeken en af te wegen hoe wij als sociaal economie bedrijf hier een toegevoegde waarde kunnen bieden.

Duurzame Sociale Tewerkstelling

http://www.wonen-en-werken.be

 

ViTeS staat voor tewerkstelling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze tewerkstelling wordt in belangrijke mate gerealiseerd via onze Kringloopcentra. Zorg voor het milieu is één van onze kernactiviteiten. We verwerken met ViTeS meer dan 10 miljoen kilo per jaar.

Zoveel mogelijk volwaardige betaalde jobs creëren in Leuven voor mensen met een bijzonder grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hopelijk leidt dit initiatief tot nieuwe jobs voor maatwerkbedrijven. We hopen via dit uitgebreide netwerk mee te kunnen werken aan het verkleinen van de afvalberg.

  • we zijn continu op zoek naar nieuwe niches waar afval terug grondstof kan worden
  • we blijven net als in het verleden mee werken aan de mobiele containerparken
  • voor dit event verzamelden we de Senseo koffie-apparaten

Tewerkstelling, Kringloop, Milieu 

https://www.vites.be/

 

RVO-Society wil jongeren (5 - 25) interesseren voor techniek en wetenschappen. Als logische poort tussen onderzoek en onderwijs, vertaalt RVO-Society innovatieve kennis van bedrijven en onderzoeksinstellingen in projecten en educatieve activiteiten voor jongeren. Dat kan en moet vanwege de maatschappelijke relevantie.

Onze focus ligt op techniek als oplossing voor de klimaatsproblematiek en toepassingen in de zorg. Een grotere wetenschappelijke geletterdheid en een grotere instroom in technische en wetenschappelijke studierichtingen (STEM), zijn daarbij de ultieme doelstellingen.

We onderscheiden verschillende vormen van aanbod. In hoofdzaak navormingen voor leerkrachten en vrijetijdsactiviteiten voor jongeren (STEM-academies). Alle activiteiten gaan uit van de leefwereld van de jongere en ervaringsgericht leren." Het charter van Maakbaar Leuven is ons op het lijf geschreven. RVO-Society werkt heel graag samen met organisaties die investeren in jong talent en een duurzame en gezonde samenleving. Een duurzame repareereconomie veronderstelt een inzicht in de nood, maar ook technische en wetenschappelijke kennis en vaardigheden. Een model voor die 3D-printer kunnen maken of weten hoe je een multi-meter gebruikt. Niet bang zijn van elektriciteit maar dat kapotte toestel durven opengooien.

RVO-Society leert kinderen en jongeren op een ervaringsgerichte manier de vaardigheden aan om op een creatieve manier te kunnen repareren. Zo leren we kinderen al vanaf de kleuterleeftijd op een veilig manier experimenteren met elektriciteit en leggen we in al onze educatieve pakketen een sterke nadruk op zowel inzicht als doen.

Onderwijs, STEM, jongeren

https://www.rvo-society.be

Repair organiseren in groot Leuven

We willen de impact van de rc's verhogen meer rc's organiseren, bijkomende vrijwilligers zoeken en samenwerken met partners ML

Repairen, vrijwilligers, herstellen

Febecoop promoot het coöperatieve model om maatschappelijke en ecologische kwesties op te lossen en/of aan de behoeften van burgers te voldoen via economische activiteiten.

Dit doen we als:

  • expertisecentrum door pro-actief te onderzoeken of de coöperatie een antwoord kan zijn op hangende maatschappelijke kwesties.
  • adviesbureau om initiatiefnemers te ondersteunen bij het uittekenen van hun ondernemingsplan en hun uniek coöperatief design.

Febecoop meent dat het thema ""deeleconomie"" een aantal uitdagingen inhoudt. Op het eerste zicht glimt de ideologie van de deeleconomie van de vooruitstrevendheid. Grote bedrijven leveren marktaandelen en macht in. In de plaats staat een groep micro-ondernemers op die in de eerste plaats bewuste burgers in plaats van winstbeluste kapitalisten zijn. In de deeleconomie is iedereen klant en verkoper tegelijk. Kan dat anders dan tot een grotere gemeenschapszin leiden?

De deeleconomie zou ook een probaat geneesmiddel zijn voor andere kwalen van de vrijemarkteconomie. Weg met de consumptiemaatschappij waarin we onszelf in de eerste plaats als verbruiker en pas in tweede instantie als burger beschouwen! Sommigen menen zelfs dat we dankzij de deeleconomie terugkeren naar de idylle van het marktplein. Van de “ikke-ikke-ikke economie” naar de’ wij-met zijn allen-samen economie”.

Zo zou de deeleconomie de beste ideeën uit verschillende historische en ideologische stromingen combineren:
• de vrije markt: die competitie die aanzet tot creativiteit
• het communisme: goederen behoren toe aan de gemeenschap
• de sociologie: de mens die van nature in groep leeft
• de psychologie: mensen hebben de behoefte aan delen, geven maakt gelukkiger dan krijgen.

Is dat altijd en overal wel zo? Ja, als het gaat om goederen en diensten die gedeeld worden door burgers in structuren en platformen waar ze ze eigenaar va zijn en die ze democratisch besturen. Neen, als het gaat om goederen en diensten ondergebracht in structuren en platformen die eigendom zijn van zuiver winstgerichte actoren, zoals Uber, AirBnB. ...
Hoe kan de behoefte om goederen en diensten te delen op lange termijn bijdragen tot het welzijn van de individuele burger en leiden naar een meer solidaire en duurzame economie? In plaats van omgekeerd de basis van onze solidariteit waarop ons fiscaal stelsel en onze sociale zekerheid op stoelen onderuit te halen? Door zelf als burger de economie in handen te nemen en deze niet (langer) uit te besteden aan grotere spelers. Door deeleconomie te (her)structureren op een manier die ten goede komt aan zowel de gebruikers, de dienstverleners als de samenleving. En dan komen we snel bij het coöperatieve model terecht. En dit om twee redenen. De coöperatie is omwille van zijn souplesse vaak het aangewezen juridisch vehikel om activiteiten van deeleconomie in onder te brengen. Daarnaast past het coöperatieve model het best bij de waarden van de deeleconomie. Coöperaties zijn economische entiteiten maar winst maken vormt niet hun hoofddoel. Elke gebruiker kan mede-eigenaar worden en als vennoot kan hij mee het beleid bepalen.

Projecten ondersteunen met het nadenken over de juiste organisatiestructuur, de manier van gezamenlijk beslissingen te nemen zonder dat dit ten koste gaat van de efficiëntie.

Adviesverlening, Expertisecentrum, Coöperatief ondernemen

https://www.slideshare.net/Isabelwgm/de-coperatie-in-de-deeleconomie

 

Subcategorieën

Go to Top