Maakbaar Leuven: Herstellen start hier!

Jeugdhuis Sojo draagt de DIY-cultuur hoog in het vaandel. We trachten onze projecten zoveel mogelijk op gerecupereerd materiaal te doen draaien. Verder vinden we het belangrijk om know-how door te geven via workshops. Zo kunnen we zelf veel méér en zijn we minder afhankelijk van de consumptiemaatschappij. Sojo probeert ook zoveel mogelijk logische cirkels rond te maken: de bijen, in zelfgebouwde bijenkasten bestuiven de volkstuin. De zelfgeteelde groentjes aangevuld met onverkochte voedingswaarden doen de vegan volkskeuken draaien.

Via tal van projecten willen we duurzaam, sociaal en ecologsich ondernemerschap stimuleren. Het is een logische stap om samen te werken met gelijkgezinde organisaties. Het delen van know-how en activiteiten is voor ons en ons publiek interessant.

DIY-workshops Jeugd, Doe het zelf (DIY), workshops

http://sojovzw.be

https://www.facebook.com/pg/sojovzw

Fietsmobiliteit ondersteunen, dat is het DNA van VELO. Denk aan het uitbaten van fietspunten in Leuven, Aarschot en Diest. Fietsverhuur aan studenten, toeristen en anderen. Ter beschikking stelling en onderhoud van bedrijfsfietsen. Schoolfietsen enz.

In dit kader verwerkt VELO ook de fietswrakken en weesfietsen van de Leuvense fietscentrale en van diverse politiezones uit Oost-Brabant. Ofwel worden ze opnieuw in orde gezet (vooral voor studentenverhuur), ofwel worden ze verschroot in diverse deelfracties. Fietsherstel voor de eigen vloot, maar ook van particulieren is een dagelijkse activiteit.

VELO biedt opleiding aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze kunnen er vaak ook terecht voor een werkervaring en worden mee georiënteerd naar een reguliere job.

Al 25 jaar verkondigt VELO de maakbaarheidsgedachte in Leuven en omgeving ivm fietsen. Nu deze visie met vele andere partners kan gedeeld worden, participeren we van harte. Opdat de wegwerpsamenleving een halt kan toegeroepen worden. En in de hoop dat we uiteindelijk samen voldoende stem hebben om de kwaliteit van de geproduceerde goederen te verhogen. "Het zelfherstelatelier dat nu voor studenten bestaat verder mee uitbreiden en op termijn openstellen voor iedereen.
Inzetten op retro art-bikes, gemaakt van oude kaders en street art wise geüpgraded.

Het aanbod betaalbare tweedehands koopfietsen verhogen in samenwerking met partners.

 Fiets, duurzame mobiliteit, opleiding

Riso Vlaams-Brabant is een vzw die op verschillende plaatsen in de provincie opbouwwerk en buurtwerk organiseert. Wij werken met groepen die zelf niet makkelijk opkomen voor hun rechten. Samen met hen pakken we problemen aan die te maken hebben met huisvesting, samenleven, vereenzaming, onderwijs, arbeid, ... Dat ""samen met hen"" maakt ons werk uniek.

We stappen als RISO Vlaams-Brabant mee in dit project omdat samen werken aan een betere wereld, een verantwoord gebruik van onze beschikbare grondstoffen en van onderuit richting geven aan waar we met onze samenleving naartoe gaan een belangrijk deel zijn van onze opdracht.

De laagdrempeligheid van Maakbaar Leuven zorgt ervoor dat onze soms maatschappelijk kwetsbare doelgroep toegang krijgt tot middelen en technologie die anders vaak niet gekend zijn. De kruisbestuiving die hierdoor zal ontstaan kan inspirerend werken en op die manier leiden tot nieuwe, vernieuwende initiatieven en samenwerkingen.

Als RISO kunnen wij vooral activiteiten faciliteren. Door onze aanwezigheid in Hal 5 en het vernieuwde Buurthuis Casablanca kunnen we enkele mooie locaties aanbieden. Ook ons breed netwerk kan worden aangesproken om activiteiten van Maakbaar Leuven te ondersteunen.

In de toekomst kan er ook met de verschillende projecten en werkingen van RISO worden samengewerkt.

Sociaal, Geëngageerd, Humaan

https://www.facebook.com/projectHAL5

Hergebruik van spullen en energiesnoeien in combinatie met tewerkstellen van kansengroepen op de arbeidsmarkt én armoedebestrijding Wij geloven in meer maakbare spullen en we geloven niet in wegwerp. We geloven ook dat er veel reparatietalent én -goesting is onder de mensen.

Doen wat we al 20 jaar doen : zoveel mogelijk herstellen ifv zoveel mogelijk hergebruik hergebruik herstellen talenten

http://www.kringwinkelhageland.be

 

Subcategorieën

Go to Top