VZW Maakbaar opgericht!

27 juni 2019:  Vorige donderdagavond kwamen de partners van Maakbaar Leuven samen in het Oratoriënhof voor een volgende belangrijke mijlpaal: de oprichting van de vzw Maakbaar Leuven.

De vzw stelt zich tot doel: De transitie naar een toekomstgerichte hersteleconomie in gang te zetten en actief te promoten, door het samenbrengen en delen van kennis, kunde en infrastructuur.

Er wordt vorm gegeven aan een deelplatform waar die middelen worden gebundeld met oog op een structurele impact op de groei van de  hersteleconomie in de regio Leuven/Oost-Brabant.

De vzw wil bijdragen tot een duurzame, klimaatneutrale stad en aan de ontwikkeling van een nieuwe lokale maakindustrie met kansen voor de sociale economie, creativiteit en innovatie.

Na een korte stand van zake van de vorderingen in het partnerschap werd de oprichtingsakte ondertekend en de eerste bestuurders benoemd.

Daarna werd bekeken hoe de grote uitdagingen kunnen omgezet worden in de volgende  concrete stappen.