Standpunt van de politieke partijen over Maakbaar Leuven

Maakbaar Leuven heeft onderstaande vraag gestuurd naar de lijsttrekkers van alle politieke partijen die deelnemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Nu is het natuurlijk een goed moment om te peilen naar het belang dat onze toekomstige vertegenwoordigers hechten aan ons initiatief. We willen een goede dialoog met het toekomstige stadsbestuur!

Update, de reacties tot nu toe

Open VLD
SPA
Groen

Onze brief:

‘Geachte lijsttrekkers

Maakbaar Leuven is een nieuw initiatief voor de bevordering van een echte hersteleconomie in de Leuvense regio (zie www.maakbaarleuven.be). Het steunt op de zorg van burgers om spullen die vaak te snel kapot gaan toch een tweede leven te geven. Daarom dat we acties zoals repaircafés willen vermenigvuldigen en meer informatie willen verspreiden aan burgers om zelf, samen of te laten herstellen. We ijveren voor beter herstelbare en meer duurzame producten.

Maakbaar Leuven steunt op een breed samenwerkingsplatform van 40 organisaties die een Charter hebben ondertekend om samen een vuist maken tegen de wegwerpeconomie. Hiervoor zullen ze acties bundelen rond een deelplatform om kennis, expertise en infrastructuur voor herstellen te delen. De ambitie is om de burgers in Leuven meer weerbaar te maken wat betreft dagelijkse problemen met dingen die (te snel) kapot gaan, maar ook om structureel te ijveren voor meer herstelbaarheid o.m. via innovatieve oplossingen met 3D-printen. We hebben hiervoor een eerste actieprogramma samengesteld. Daarbij willen we een echt eco-systeem voor de hersteleconomie waarin burgerinitiatieven, bedrijven, onderzoek en onderwijs, én beleid samenwerken.

Daarom dat we het erg belangrijk vinden dat de Stad Leuven in de komende jaren deze inspanningen wil ondersteunen: als partner in dit Platform, én met bepaalde middelen.

  • Ten eerste is er voor de vermenigvuldiging van herstelactiviteiten in het Leuvense, ruimte en infrastructuur nodig. Wat is nog mogelijk vanuit de Stad om plaats en instrumenten te voorzien?
  •  Ten tweede is er een structurele inspanning nodig om herstellen als een optie beter bekend te maken via de informatiekanalen van de stad. De burgers moeten de weg leren, zoals met recycling nu reeds structureel gebeurt. Maakbaar Leuven ontwikkelt een Repair App en doet gezinsenquêtes. Welke mogelijkheden heeft de Stad om dergelijke acties te ondersteunen?
  •  Ten derde is herstellen een onderdeel van diverse beleidsdomeinen (duurzaamheid uiteraard, maar ook economie en innovatie, sociale integratie, jeugd en cultuur). Hoe ziet u de plaats van de hersteleconomie en de repaircultuur in het algemeen beleid? Hoe kan Maakbaar Leuven bij die beleidsontwikkeling betrokken worden?”

 De antwoorden op deze uitnodiging tot standpuntbepaling worden gepubliceerd op deze website!’