Maakbaar Leuven: Herstellen start hier!

General

De Maekerij is het eerste talentencafé in Vlaanderen.

Een plek waar jong en oud welkom is om zich te vermaeken of te komen werken. Een open plek, te midden van de stad. Mee met de tijd en warm als een eigen nest. Waar je ook zelf aan de slag kan, in het open Atelier, of in één van de dagelijkse workshops."

De Maekerij engageert zich om mee te werken aan Maakbaar Leuven omdat we het belangrijk vinden om mensen te verbinden en versterken. We willen dit realiseren door ons Atelier open te stellen voor iedereen die daar zin in heeft, ja kan samen of alleen komen maken of hermaken. Hiermee dragen we ons steentje bij aan de circulaire economie.

Open atelier / repaircafe mee organiseren en faciliteren door gebruik van de ruimte en onze lesgever.

Open Atelier / workshop / Lunchbar

https://www.demaekerij.be/

https://www.demaekerij.be/

Saté is een sociaal atelier voor hout, staal en klein elektronica werk. Saté biedt de mogelijkheid aan leden om naar hartenlust te klussen met professioneel materiaal. Daarbij biedt saté de mogelijkheid recuperatie materiaal te gebruiken voor eigen projecten.

Vanuit de wetenschap dat we op een andere manier moeten omgaan met grondstoffen en het daaruit geconstrueerd materiaal. Grondstoffen zijn eindig en uit schaarste ontstaat conflict. Daarbij -en niet onbelangrijk- weegt het delven van die grondstoffen zwaar op het ecosysteem, waar wij ook deel van uitmaken. Sensibilisering en het voorzien van theoretische kaders is essentieel om de omschakeling te maken naar een duurzame economie.

Het is echter van uitzonderlijk belang dat we ook beginnen aan die omschakeling, want er bestaat zoiets als te laat, en er is veel werk. "Het onderhouden en uitbreiden van het atelier, haar werking verder verfijnen en verduurzamen, Het verder organiseren van urban mining activiteiten, het opstarten van een materialenbank en het daarop enten van een verdienstelijking m.b.t bepaalde producten. Zo bekijken we de mogelijkheden plasticverwerkingsmachines te bouwen in samenwerking met OVAM. En zoeken we een stockage ruimte om ontgonnen materialen op te slaan. 

hout staal circulair

https://www.facebook.com/Sociaalatelier

Educatie, Cultuur en Samenleving - Laboratorium voor Educatie en Samenleving

"Het Laboratorium voor Educatie en Samenleving (LES) ziet het als haar opdracht om door theorievorming (begripsvorming en taalvorming) nieuwe maatschappelijke uitdagingen zo rijk en divers mogelijk te articuleren. Het onderzoek bundelt zowel methodologisch als theoretisch verschillende benaderingen om educatieve kwesties op het grensgebied tussen educatie en samenleving te onderzoeken en nieuwe problematieken en praktijken te constitueren. Het wil er zo ook toe bijdragen dat problemen en zaken die met educatie te maken hebben niet enkel ter sprake komen als private en individuele aangelegenheden, maar ook altijd als publieke en gemeenschappelijke kwesties. Het onderzoek spitst zich meer bepaald toe op kwesties die zich aanbieden vanuit onze actualiteit.

" Het Laboratorium ziet het als een belangrijke opgave om oefen-sites of experimentele sites op te sporen en ook mee op te zetten in verschillende pedagogische domeinen, zoals in het onderwijs, in opvoeding, en in sociaal-culturele praktijken. Aan de hand van deze experimenten poogt het Laboratorium tot concrete antwoorden te komen op een heden dat in kaart wordt gebracht. Via participatief onderzoek (zowel empirisch als theoretisch georiënteerd) op begrip brengen van de specifieke pedagogiek werkzaam in praktijken van in herstel-economie. Dit kan leiden tot het ontwikkelen van een vormingsmoment, een brochure, inzicht in verschillende perspectieven bij deelnemers, een pedagogische onderbouwing geven voor de praktijk, etc. projectonderwijs - onderzoek - publieke pedagogiek

https://ppw.kuleuven.be/ecs

 

Green Office for KU Leuven Green Office for KU Leuven is hét duurzaamheidslab voor en door studenten aan de universiteit. Studenten en stafleden werken er samen aan campagnes, evenementen, projecten en activiteiten om zowel de KU Leuven duurzamer te maken als haar populatie te inspireren een duurzamere levensstijl aan te meten.Via het Green Office kan elke student op een laagdrempelige manier kennismaken met duurzaamheid.

Het Green Office start in oktober met een Student Repair Hub in atelier Vermeylen, een project dat deel- en herstelmogelijkheden toegankelijk maakt voor studenten. Op die manier willen we circulaire economie aan de universiteit in de verf zetten. "In de Repair Hub kunnen studenten ter plaatse spullen en kledij herstellen, klusmateriaal uitlenen via een spullenbib-systeem en op regelmatige basis een workshop bijwonen. Informatie rond herstelinitiatieven in het Leuvense wordt er gebundeld en gecommuniceerd. De hub is daarnaast een ontmoetingsruimte voor bezoekers, Green Office leden en jobstudenten.

duurzaamheid, universiteit, circulaire economie

 

 

Leuven 2030 stimuleert inwoners, bedrijven, scholen, organisaties en overheden om actie te ondernemen en samen te streven naar een klimaatneutraal Leuven. Ons doel is een klimaatneutraal, veerkrachtig en leefbaar Leuven.

Bij Leuven 2030 werken wij rond verschillende thema’s, omdat wij geloven dat elk duurzaam initiatief kan bijdragen aan ons doel. Deze thema’s zijn: gebouwen, mobiliteit, energie, landbouw & voeding, natuur en consumptie. Zo zet Leuven 2030 zich in voor een stad met minder uitstoot en meer toekomst. Een toekomst waarin we kunnen genieten van gezonde lucht, veel groen, comfortabele woningen en aantrekkelijke publieke ruimte. Een toekomst zonder negatieve impact op ons klimaat." Circulaire economie is een cruciale schakel in de omslag naar een klimaatneutrale stad. In die zin draagt Maakbaar Leuven integraal bij aan de ambitie van het stadsbrede project Leuven 2030. Daarom willen wij als organisatie de doelstellingen en acties van Maakbaar Leuven mee ondersteunen. "

- Mee bekend maken van Maakbaar Leuven als geheel en de activiteiten die jullie organiseren
- Brugfunctie tussen Maakbaar Leuven en partners/organisaties uit ons netwerk
- Brugfunctie tussen Maakbaar Leuven en vrijwilligers uit ons netwerk

klimaatneutraal, community, actie

http://leuven2030.be/

 

Subcategories

Go to Top