Maakbaar Leuven: Herstellen start hier!

General

Riso Vlaams-Brabant is een vzw die op verschillende plaatsen in de provincie opbouwwerk en buurtwerk organiseert. Wij werken met groepen die zelf niet makkelijk opkomen voor hun rechten. Samen met hen pakken we problemen aan die te maken hebben met huisvesting, samenleven, vereenzaming, onderwijs, arbeid, ... Dat ""samen met hen"" maakt ons werk uniek.

We stappen als RISO Vlaams-Brabant mee in dit project omdat samen werken aan een betere wereld, een verantwoord gebruik van onze beschikbare grondstoffen en van onderuit richting geven aan waar we met onze samenleving naartoe gaan een belangrijk deel zijn van onze opdracht.

De laagdrempeligheid van Maakbaar Leuven zorgt ervoor dat onze soms maatschappelijk kwetsbare doelgroep toegang krijgt tot middelen en technologie die anders vaak niet gekend zijn. De kruisbestuiving die hierdoor zal ontstaan kan inspirerend werken en op die manier leiden tot nieuwe, vernieuwende initiatieven en samenwerkingen.

Als RISO kunnen wij vooral activiteiten faciliteren. Door onze aanwezigheid in Hal 5 en het vernieuwde Buurthuis Casablanca kunnen we enkele mooie locaties aanbieden. Ook ons breed netwerk kan worden aangesproken om activiteiten van Maakbaar Leuven te ondersteunen.

In de toekomst kan er ook met de verschillende projecten en werkingen van RISO worden samengewerkt.

Sociaal, Geëngageerd, Humaan

https://www.facebook.com/projectHAL5

Pergamino is uitgever, hoofdredacteur en bladmanager van ecoTips, een B2B-magazine over duurzaam ondernemen. We verzorgen het medium van A tot Z.
Het magazine verschijnt 4 keer per jaar. Elke 2 weken publiceren we een nieuwsbrief en bijna dagelijks posten we nieuws via de website, Linked In, Facebook, Twitter en Google+. ecoTips organiseert ook ecoTips Bizzclub events om de geïnteresseerden in duurzaam ondernemen bij elkaar te brengen en te inspireren." "Meer herstellen, fiksen, repareren, combineren, delen en hergebruiken...

Ecotips wil die (nieuwe) trends onderzoeken en uitdragen naar een bredere community van bedrijven en organisaties door het in kaart brengen en delen van de beschikbare data, door de innovatiemogelijkheden te duiden en door noodzakelijke verbindingen aan te geven met andere elementen in een toekomstgerichte circulaire economie op stedelijk/regionaal/internationaal niveau.

  • communicatie van MaakBaar Leuven delen
  • nieuwe trends en data verzamelen en communiceren m.b.t. herstellen/delen/hergebruiken
  • relevante economische activiteiten m.b.t. repair in kaart brengen innovatietrajecten spotten en delen

sustainability, trends, bedrijfscommunicatie

www.milieumagazine.eu

https://www.milieumagazine.be/nieuws

 

Vernieuwend en experimenteel omgaan met het hergebruik van materialen

  • Het vormgeven en uitwerken van creatieve ideeën en artistieke concepten voor groepen en individuen.
  • Netwerking , informatie delen Visuele communicatie en scenografie vanuit gevonden voorwerpen. interieurprojecten, ontwerpen, tentoonstellingen

 http://www.vizoog.com

 

De RuimteVaart is een plek aan de Vaart in Leuven waar mensen actief samen werken aan een wereld zonder armoede en uitsluiting. Via verscheidene initiatieven vanuit de thema's duurzame voeding en ontmoeting, duurzaam wonen en gezinswerking kunnen mensen zichzelf ontplooien. Ook mensen in armoede willen participeren aan de duurzame transitie die onze samenleving doorgaat. Ze willen er mee vorm aan geven en willen dat zij deel blijven uitmaken van deze nieuwe samenleving in wording. Samen willen we bewaken dat dit proces iedereen ten goede komt, ook de meest kwetsbaren. Bovendien kunnen de mensen van de RuimteVaart wel wat. Dus in plaats van mee te drijven met de stroom, komen we graag mee aan het stuur staan. "Onze makers inzetten in Repair cafés.

Elke maandag naaiatelier op de RuimteVaart (hulp bijleren herstellen en maken van dingen)

Opening voor samenwerking op donderdagvoormiddag. Misschien zelf nog eens een repair café organiseren?

ruimte maken, armoedebestrijding, sociale economie

www.deruimtevaart.be

https://www.facebook.com/deruimtevaart/

 

Subcategories

Go to Top