Maakbaar Leuven: Herstellen start hier!

General

KSLeuven "Wil Vlaams-Brabant tegen 2040 klimaatneutraal zijn, moet ook de CO2-uitstoot van scholen terug gedrongen worden. Scholen kampen vaak met verouderde gebouwen en hoge energiefacturen. De provincie Vlaams-Brabant en KSLeuven hebben de handen in elkaar geslagen om samen voor duurzame en energiezuinige scholen te gaan.


Dit schooljaar zijn we gestart met het project Energieke Scholen. Doel is het uitwerken van een aanpak voor alle secundaire scholen van KSLeuven rond het verduurzamen van hun energiegebruik, het begeleiden en uitwerken van een educatief luik voor leerkrachten en leerlingen en het zoeken naar coöperatieve middelen om de maatregelen te financieren.


" Vanuit het gedachtegoed van Energieke Scholen willen we graag achter dit ecologisch waardevolle initiatief staan. We willen zo onze jongeren bewust maken van de hedendaagse wegwerpcultuur en hen kennis laten maken met oplossingen die duurzaam zijn. info verspreiden over aanbod Maakbaar Leuven bij onze scholen, organiseren van klimaatdag met workshops (repaircafé)

Energieke scholen, KSLeuven, secundair onderwijs

https://www.facebook.com/1546200018791785/photos/1698164540261998/

https://m.hln.be/regio/leuven/katholieke-scholen-lanceren-energieke-scholen~ab679648/

KSLeuven "Wil Vlaams-Brabant tegen 2040 klimaatneutraal zijn, moet ook de CO2-uitstoot van scholen terug gedrongen worden. Scholen kampen vaak met verouderde gebouwen en hoge energiefacturen. De provincie Vlaams-Brabant en KSLeuven hebben de handen in elkaar geslagen om samen voor duurzame en energiezuinige scholen te gaan.

Dit schooljaar zijn we gestart met het project Energieke Scholen. Doel is het uitwerken van een aanpak voor alle secundaire scholen van KSLeuven rond het verduurzamen van hun energiegebruik, het begeleiden en uitwerken van een educatief luik voor leerkrachten en leerlingen en het zoeken naar coöperatieve middelen om de maatregelen te financieren.

" Vanuit het gedachtegoed van Energieke Scholen willen we graag achter dit ecologisch waardevolle initiatief staan. We willen zo onze jongeren bewust maken van de hedendaagse wegwerpcultuur en hen kennis laten maken met oplossingen die duurzaam zijn. info verspreiden over aanbod Maakbaar Leuven bij onze scholen, organiseren van klimaatdag met workshops (repaircafé)

Energieke scholen, KSLeuven, secundair onderwijs

https://www.facebook.com/energiekescholen/

 

"Bond Beter Leefmilieu werkt samen met organisaties, burgers, overheden en ondernemingen, met één doel: de transitie maken naar een duurzame, hernieuwbare samenleving. Om dat te realiseren, hebben we een omslag nodig op het vlak van energie, mobiliteit, grondstoffen, voeding en ruimtelijke ordening.

Onze aanpak? In de eerste plaats zetten we in op beleidsbeïnvloeding. We trekken politici aan hun mouw en geven hen duwtjes in de juiste richting. Daarnaast investeren we actief in onze groeiende groep van aangesloten organisaties. Bovendienzetten we ook projecten en campagnes op poten, om die transitie in de praktijk waar te maken."

 

Leuven is een knap voorbeeld van burgers en lokale organisaties die zich verenigen om tastbaar werk te maken van de transitie naar een hernieuwbare en circulaire samenleving. BBL steunt de werkwijze, de doelstellingen en de concrete initiatieven van Maakbaar Leuven, en wil zowel het initiatief ondersteunen en versterken, als de resultaten en goede voorbeelden verspreiden naar andere plaatsen in Vlaanderen en daarbuiten.

Tags: Transitie, Oplossingsgericht, Doeners

 

KU Leuven Onderzoeksgroep Life Cycle Engineering - Circulaire/duurzame economie.

De doelstellingen van deze onderzoeksgroep is heel breed en omvat eco-design, duurzame productieprocessen, het optimaliseren van afvalverwerkingsprocessen alsook het kwantificeren van herstelbaarheid.

Brengen van educatief material offline en online inzake herstel en zijn impact hiervan in een herstel economie.

Brengen van educatief materiaal: tear-down van HDD, in kaart brengen van huidige materialen en zijn problematiek in de huidge economie, tips&tricks in zake onderhoud van computers/smartphones, hergebruik van RAM modules introduceren om de levenstijd van computers te verlengen, e.a. Onderzoek, educatie, hersteleconomie

 

https://www.mech.kuleuven.be/en/research/LCE

Saté is een sociaal atelier voor hout, staal en klein elektronica werk. Saté biedt de mogelijkheid aan leden om naar hartenlust te klussen met professioneel materiaal. Daarbij biedt saté de mogelijkheid recuperatie materiaal te gebruiken voor eigen projecten.

Het onderhouden en uitbreiden van het atelier, haar werking verder verfijnen en verduurzamen, Het verder organiseren van urban mining activiteiten, het opstarten van een materialenbank en het daarop enten van een verdienstelijking m.b.t bepaalde producten. Zo bekijken we de mogelijkheden plasticverwerkingsmachines te bouwen in samenwerking met OVAM. En zoeken we een stockage ruimte om ontgonnen materialen op te slaan.

Meer informatie vind je hier.

 

Subcategorieën

Go to Top