Saté is een sociaal atelier voor hout, staal en klein elektronica werk. Saté biedt de mogelijkheid aan leden om naar hartenlust te klussen met professioneel materiaal. Daarbij biedt saté de mogelijkheid recuperatie materiaal te gebruiken voor eigen projecten.

Vanuit de wetenschap dat we op een andere manier moeten omgaan met grondstoffen en het daaruit geconstrueerd materiaal. Grondstoffen zijn eindig en uit schaarste ontstaat conflict. Daarbij -en niet onbelangrijk- weegt het delven van die grondstoffen zwaar op het ecosysteem, waar wij ook deel van uitmaken. Sensibilisering en het voorzien van theoretische kaders is essentieel om de omschakeling te maken naar een duurzame economie.

Het is echter van uitzonderlijk belang dat we ook beginnen aan die omschakeling, want er bestaat zoiets als te laat, en er is veel werk. "Het onderhouden en uitbreiden van het atelier, haar werking verder verfijnen en verduurzamen, Het verder organiseren van urban mining activiteiten, het opstarten van een materialenbank en het daarop enten van een verdienstelijking m.b.t bepaalde producten. Zo bekijken we de mogelijkheden plasticverwerkingsmachines te bouwen in samenwerking met OVAM. En zoeken we een stockage ruimte om ontgonnen materialen op te slaan. 

hout staal circulair

https://www.facebook.com/Sociaalatelier