Leuven 2030 stimuleert inwoners, bedrijven, scholen, organisaties en overheden om actie te ondernemen en samen te streven naar een klimaatneutraal Leuven. Ons doel is een klimaatneutraal, veerkrachtig en leefbaar Leuven.

Bij Leuven 2030 werken wij rond verschillende thema’s, omdat wij geloven dat elk duurzaam initiatief kan bijdragen aan ons doel. Deze thema’s zijn: gebouwen, mobiliteit, energie, landbouw & voeding, natuur en consumptie. Zo zet Leuven 2030 zich in voor een stad met minder uitstoot en meer toekomst. Een toekomst waarin we kunnen genieten van gezonde lucht, veel groen, comfortabele woningen en aantrekkelijke publieke ruimte. Een toekomst zonder negatieve impact op ons klimaat." Circulaire economie is een cruciale schakel in de omslag naar een klimaatneutrale stad. In die zin draagt Maakbaar Leuven integraal bij aan de ambitie van het stadsbrede project Leuven 2030. Daarom willen wij als organisatie de doelstellingen en acties van Maakbaar Leuven mee ondersteunen. "

- Mee bekend maken van Maakbaar Leuven als geheel en de activiteiten die jullie organiseren
- Brugfunctie tussen Maakbaar Leuven en partners/organisaties uit ons netwerk
- Brugfunctie tussen Maakbaar Leuven en vrijwilligers uit ons netwerk

klimaatneutraal, community, actie

http://leuven2030.be/