Maakbaar Leuven: Herstellen start hier!

Template Details

"Het Masereelfonds Leuven is een afdeling van de vereniging Masereelfonds vzw, een progressief, onafhankelijk en kritisch cultuurfonds in Vlaanderen. Als organisatie proberen we progressieven met een verscheiden pluimage te verenigen, om met een open geest over de hedendaagse uitdagingen, het actuele culturele leven en het maatschappelijke reilen en zeilen na te denken en te discussiëren.

In Leuven organiseren we voordrachten en panelgesprekken al dan niet in de reeks Human Ecology, documentaires met toelichting, tentoonstellingsbezoeken, wereldmuziekconcerten binnen het project Colora festival, middaglezingen in de reeks Tussen de Soep en de Feiten, en roepen we ook wel eens op tot actie.

"Binnen de werking van het Masereelfonds Leuven is de reeks Human Ecology een belangrijk onderdeel. In die reeks, in samenwerkingsverband van Masereelfonds, Climaxi, Oikos, Centrum voor Economische ongehoorzaamheid en soms ook STUK, wordt aandacht geschonken aan diverse ecologische en sociale thema’s in de vorm van panelgesprekken en lezingen, maar ook documentaires, geleide wandelingen, … Binnen het geheel van deze thematiek is aandacht voor circulaire economie en deeleconomie een belangrijk item. Vandaar ook het belang dat wij hechten aan de doelstellingen van Maakbaar Leuven en onze interesse om mee te werken. Het Masereelfonds Leuven kan vormings- en/of culturele initiatieven die aansluiten bij de werking van Maakbaar Leuven organiseren. Zo willen we dit najaar een panelgesprek over grondgebonden commons organiseren, dus ook gemeenschappelijk, gedeeld gebruik van grond. Verder kunnen we met onze promotiekanalen initiatieven van Maakbaar Leuven ondersteunen.

vorming, ecologie, cultuur

De Maekerij is het eerste talentencafé in Vlaanderen.

Een plek waar jong en oud welkom is om zich te vermaeken of te komen werken. Een open plek, te midden van de stad. Mee met de tijd en warm als een eigen nest. Waar je ook zelf aan de slag kan, in het open Atelier, of in één van de dagelijkse workshops."

De Maekerij engageert zich om mee te werken aan Maakbaar Leuven omdat we het belangrijk vinden om mensen te verbinden en versterken. We willen dit realiseren door ons Atelier open te stellen voor iedereen die daar zin in heeft, ja kan samen of alleen komen maken of hermaken. Hiermee dragen we ons steentje bij aan de circulaire economie.

Open atelier / repaircafe mee organiseren en faciliteren door gebruik van de ruimte en onze lesgever.

Open Atelier / workshop / Lunchbar

https://www.demaekerij.be/

https://www.demaekerij.be/

Green Office for KU Leuven Green Office for KU Leuven is hét duurzaamheidslab voor en door studenten aan de universiteit. Studenten en stafleden werken er samen aan campagnes, evenementen, projecten en activiteiten om zowel de KU Leuven duurzamer te maken als haar populatie te inspireren een duurzamere levensstijl aan te meten.Via het Green Office kan elke student op een laagdrempelige manier kennismaken met duurzaamheid.

Het Green Office start in oktober met een Student Repair Hub in atelier Vermeylen, een project dat deel- en herstelmogelijkheden toegankelijk maakt voor studenten. Op die manier willen we circulaire economie aan de universiteit in de verf zetten. "In de Repair Hub kunnen studenten ter plaatse spullen en kledij herstellen, klusmateriaal uitlenen via een spullenbib-systeem en op regelmatige basis een workshop bijwonen. Informatie rond herstelinitiatieven in het Leuvense wordt er gebundeld en gecommuniceerd. De hub is daarnaast een ontmoetingsruimte voor bezoekers, Green Office leden en jobstudenten.

duurzaamheid, universiteit, circulaire economie

 

Saté is een sociaal atelier voor hout, staal en klein elektronica werk. Saté biedt de mogelijkheid aan leden om naar hartenlust te klussen met professioneel materiaal. Daarbij biedt saté de mogelijkheid recuperatie materiaal te gebruiken voor eigen projecten.

Vanuit de wetenschap dat we op een andere manier moeten omgaan met grondstoffen en het daaruit geconstrueerd materiaal. Grondstoffen zijn eindig en uit schaarste ontstaat conflict. Daarbij -en niet onbelangrijk- weegt het delven van die grondstoffen zwaar op het ecosysteem, waar wij ook deel van uitmaken. Sensibilisering en het voorzien van theoretische kaders is essentieel om de omschakeling te maken naar een duurzame economie.

Het is echter van uitzonderlijk belang dat we ook beginnen aan die omschakeling, want er bestaat zoiets als te laat, en er is veel werk. "Het onderhouden en uitbreiden van het atelier, haar werking verder verfijnen en verduurzamen, Het verder organiseren van urban mining activiteiten, het opstarten van een materialenbank en het daarop enten van een verdienstelijking m.b.t bepaalde producten. Zo bekijken we de mogelijkheden plasticverwerkingsmachines te bouwen in samenwerking met OVAM. En zoeken we een stockage ruimte om ontgonnen materialen op te slaan. 

hout staal circulair

https://www.facebook.com/Sociaalatelier

Educatie, Cultuur en Samenleving - Laboratorium voor Educatie en Samenleving

"Het Laboratorium voor Educatie en Samenleving (LES) ziet het als haar opdracht om door theorievorming (begripsvorming en taalvorming) nieuwe maatschappelijke uitdagingen zo rijk en divers mogelijk te articuleren. Het onderzoek bundelt zowel methodologisch als theoretisch verschillende benaderingen om educatieve kwesties op het grensgebied tussen educatie en samenleving te onderzoeken en nieuwe problematieken en praktijken te constitueren. Het wil er zo ook toe bijdragen dat problemen en zaken die met educatie te maken hebben niet enkel ter sprake komen als private en individuele aangelegenheden, maar ook altijd als publieke en gemeenschappelijke kwesties. Het onderzoek spitst zich meer bepaald toe op kwesties die zich aanbieden vanuit onze actualiteit.

" Het Laboratorium ziet het als een belangrijke opgave om oefen-sites of experimentele sites op te sporen en ook mee op te zetten in verschillende pedagogische domeinen, zoals in het onderwijs, in opvoeding, en in sociaal-culturele praktijken. Aan de hand van deze experimenten poogt het Laboratorium tot concrete antwoorden te komen op een heden dat in kaart wordt gebracht. Via participatief onderzoek (zowel empirisch als theoretisch georiënteerd) op begrip brengen van de specifieke pedagogiek werkzaam in praktijken van in herstel-economie. Dit kan leiden tot het ontwikkelen van een vormingsmoment, een brochure, inzicht in verschillende perspectieven bij deelnemers, een pedagogische onderbouwing geven voor de praktijk, etc. projectonderwijs - onderzoek - publieke pedagogiek

https://ppw.kuleuven.be/ecs

 

Subcategories

Go to Top