Maakbaar Leuven: Herstellen start hier!

Template Details

Leuven MindGate is een samenwerkingsverband van organisaties met als twee belangrijkste doelstellingen:

  • De Leuvense regio op de wereldkaart positioneren als een hoogwaardige regio met hoge levenskwaliteit, een internationaal gevestigde positie en naam op het gebied van drie speerpuntsectoren: gezondheid, technologie en creativiteit.
  • Het ecosysteem versterken door kruisbestuivingen te bevorderen, talent en investeringen aan te trekken en start-ups te faciliteren."

Onderzoek en innovatie moet nog sterker worden ingezet voor duurzame oplossingen.

Herstellen is een een strategische hefboom voor de transitie naar een circulaire economie, om gebruik van energie en materialen te verminderen, en om nieuwe, duurzame productieprocessen te initiëren.

Burgers kunnen kiezen om anders om te gaan met spullen, en wijzen daarmee ook de weg naar duurzame, gebruikersgerichte innovatie en design. Deze beweging bevordert ook een nieuwe stadseconomie, met nieuwe mogelijkheden voor verantwoord consumeren, produceren en een nieuwe maakindustrie." Repair data bezitten een schat aan informatie die gebruikt kan worden om nieuwe onderzoeksactiviteiten op te zetten, betere producten en diensten te ontwikkelen en nieuwe samenwerkingen uit te werken.

netwerken, evenementen, internationalisering

www.leuvenmindgate.be

https://www.leuvenmindgate.be/news/and-summit-festival-summary

 

De vzw CEO is een open platform ter ondersteuning van alle duurzame, nieuwe, lokale, of originele economische initiatieven, die een alternatief bieden voor een economie die draait op groei, winstbejag en verspilling. CEO wil al die initiatieven in het Leuvense kenbaar maken, promoten, verbinden, en versterken. We willen dit bloeiend ecosysteem van bedrijven, ateliers, coöperatieven, netwerken, enz. helpen uitgroeien tot een nieuw soort stadseconomie, waarin we terug zelf dingen maken, voedsel eten dat lokaal geteeld wordt, directe relaties tussen makers en gebruikers smeden, grondstoffen en energie sparen, vervoer verminderen, minder weggooien, spullen herstellen en hergebruiken. "Enkele mensen van CEO horen van bij aanvang bij de grondleggers van Maakbaar Leuven. Een brede samenwerking om alles te versterken wat met repair en circulaire economie te maken heeft, stemt perfect overeen met onze doelstellingen. We werken daar graag aan mee.

Jan Larosse en Magda Peeters zijn sterk geëngageerd in de stuurgroep van Maakbaar Leuven. We hechten veel belang aan een stevig netwerk, een ecosysteem waarin alle partners in onderling vertrouwen hun eigen ding kunnen doen. En we willen Maakbaar Leuven zien uitgroeien tot een leefbaar en betekenisvol stadsbreed economisch project.

Concreet heeft CEO projectsubsidies voorgesteld en gekregen van de provincie Vlaams-Brabant en van Circulair Vlaanderen, waardoor we mensen en middelen ter beschikking kunnen stellen van Maakbaar Leuven.

  • CEO organiseert mee de Repair Cafés die al geruime tijd op diverse plaatsen in de stad plaatsvinden.
  • CEO houdt contact met gelijkaardige initiatieven in andere steden in België en Nederland, en wil leren uit good practices, en ze in Leuven overnemen.

circulaire economie, experimenten, stadseconomie 

https://www.ceoleuven.com/

 

ViTeS staat voor tewerkstelling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze tewerkstelling wordt in belangrijke mate gerealiseerd via onze Kringloopcentra. Zorg voor het milieu is één van onze kernactiviteiten. We verwerken met ViTeS meer dan 10 miljoen kilo per jaar.

Zoveel mogelijk volwaardige betaalde jobs creëren in Leuven voor mensen met een bijzonder grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hopelijk leidt dit initiatief tot nieuwe jobs voor maatwerkbedrijven. We hopen via dit uitgebreide netwerk mee te kunnen werken aan het verkleinen van de afvalberg.

  • we zijn continu op zoek naar nieuwe niches waar afval terug grondstof kan worden
  • we blijven net als in het verleden mee werken aan de mobiele containerparken
  • voor dit event verzamelden we de Senseo koffie-apparaten

Tewerkstelling, Kringloop, Milieu 

https://www.vites.be/

 

Wonen en Werken is een sociale onderneming. We zijn een tewerkstellingsproject waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt terecht kunnen voor een duurzame job.
De filosofie van het huis is ‘mensen waarderen, motiveren en terug kansen geven’.

Wonen en Werken telt een 200 tal medewerkers die in 13 verschillende ploegen/ bedrijven werken. Onze activiteiten brengen we onder in 4 grote clusters: schoonmaak, bouw & klussen, groen en biotuinbouw."

We menen dat een lokale, circulaire economie een meerwaarde kan betekenen, ook voor de tewerkstellingskansen in de sociale economie.  Wonen en Werken investeert in projecten die duurzame mobiliteit en werkbaar werk bevorderen. Zo investeren we in elektrische wagens, elektrische fietsen en accu werktuigen en gereedschap.
Ons korte keten project “De Wikke” met afdelingen in Herent en Heverlee (Abdij van Park) past volledig in het concept van een circulaire stadseconomie.
Vanuit de gemeenschappelijke inspanningen om onze economie om te vormen tot een meer duurzame economie verwachten we dat er nicheactiviteiten voortkomen die eveneens dienstig zijn voor de realisatie van extra sociale tewerkstelling.

Verder denken we ook na over de uitbouw van een nieuwe activiteit in onze bouwcluster. We willen een project opstarten mbt het ophalen en terug in circulatie brengen van “rest” bouwmaterialen.


Een project van werfwachters met werknemers uit de sociale economie die ingezet worden voor de netheid en veiligheid op de bouwwerf, is ooit al op gestart. Het idee is dus niet helemaal nieuw.
In samenwerking met de bouwsector zouden we echter verder willen gaan en deze activiteit koppelen aan ‘herbruik’ en terug in circulatie brengen van deze restbouwmaterialen.
Deze materialen zwerven nu vaak op de werf rond en belanden uiteindelijk als afval in de container.
Het is de bedoeling om deze piste verder te onderzoeken en af te wegen hoe wij als sociaal economie bedrijf hier een toegevoegde waarde kunnen bieden.

Duurzame Sociale Tewerkstelling

http://www.wonen-en-werken.be

 

Repair organiseren in groot Leuven

We willen de impact van de rc's verhogen meer rc's organiseren, bijkomende vrijwilligers zoeken en samenwerken met partners ML

Repairen, vrijwilligers, herstellen

Subcategories

Go to Top