Repair cafés | Circulaire economie | Delen

Template Details

Beweging.net Leuven Beweging.net is een netwerk van elk christelijke en sociale organisaties en vier geassocieerde partners. De missie is streven naar een kwaliteitsvol leven voor alle mensen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Deze organisaties willen samen zoeken naar oplossingen voor problemen van vandaag.

Reeds vele acties - zelf en ondersteuning van partners - gedaan omtrent energie en recyclage : inzameling kurk (actie Kurlelukuu), Samen energiek, inzameling GSM's,...Tevens wordt vanuit onze opdracht 'wegen op beleid' vragen we nodige aandacht voor milieu, recyclage,... "Voortzetting actie inzameling kurk, 'Club van 10' omtrent sensibilisering benoveren, actie 'Luchtpijp', …
" sociale rechtvaardigheid, netwerk, beleidsbeïnvloeding

https://www.beweging.net

KVLV regio Leuven KVLV, vrouwen met vaart is een vereniging waar vrouwen initiatieven nemen tot ontmoeting, vorming en creativiteit, met een kritische visie om mens en maatschappij met als doel zorg en duurzaamheid te versterken. Streven naar een duurzamere samenleving is tevens zorg dragen voor elkaar en voor de volgende generatie.

KVLV is als nationale vereniging gegroeid vanuit het platteland met heel veel aandacht en respect voor mens en natuur. Deze waarde vinden wij belangrijk om ook dit aan bod te laten komen in een verstedelijkt gebied. "De voorbij jaren organiseerde KVLV regio Leuven verschillende geefpleinen o.a. in Egenhoven samen met Egenhoven kermis, in Heverlee Terbank, op het Joris Helleputteplein en in Wilsele-Putkapel i.s.m. de lager school.

KVLV was ook actief betrokken bij de opening van de boekenkast in Egenhoven. KVLV bood ook verschillende workshops waar het werken met recuperatiemateriaal voorop staat o.a. i.s.m. de ruimtevaart; van Tshirt tot winkeltas. Ook workshops zoals red de restjes en koken met seizoen groenten kwamen aan bod.


Na het organiseren van 2 kledingruil i.s.m. AVEVE Leuven Diestsestraat gaat KVLV nu in het najaar i.s.m. Kid-fonds een kledingruil organiseren in Leuven campus Arenberg.

Elke maand is er een brei en haakcafé waar kennis en materiaal gegeven en gedeeld wordt. Voor 2019 staat er een ecowandeling op het programma waar een aantal projecten bezocht worden en tijd is voor reflectie naar eigen doen en handelen."

zorg, duurzaamheid door ontmoeting en vorming

 

Avansa Oost-Brabant "Als non-profitorganisatie werkt Avansa voor de inwoners van de 30 gemeenten van het arrondissement Leuven. Iedere Oost-Brabander kan bij ons terecht. Jong of oud, laag- of hooggeschoold, stadsmens of dorpsbewoner.

We organiseren activiteiten in samenwerking met andere organisaties. We ondersteunen burgers in hun engagement. We verkennen de regio, sporen op wat er bestaat en vragen wat er leeft rond duurzaamheid, publieke ruimte en diversiteit.

Doorheen cursussen, lezingen, workshops, uitstappen en projecten spreken we deelnemers aan op thema's die in hun leefwereld liggen. We willen verder gaan dan alleen informeren, kritisch nadenken en verbeelden. Daarom werken we met groepen, zetten we processen in gang en streven we naar (omgaan met) verandering in de samenleving. Want veranderingen brengen veel onzekerheid en angst teweeg. Maar ook kansen, want elke crisis opent een mogelijkheid om te werken aan een nieuw model.

De oude sleutels werken niet meer voor de huidige uitdagingen, we moeten durven dromen van andere modellen, andere oplossingen. Die oplossingen liggen niet klaar, we moeten ze (her)uitvinden. " Sinds kort heeft het socio-cultureel volwassenwerk een nieuw decreet. Daarin wordt gesproken over de maatschappelijke bewegingsfunctie die wij als organisatie mogen opnemen.

Maakbaar Leuven creëert doelgericht ruimte om na te denken over het samenlevingsvraagstuk van de wegwerpeconomie. Hierin is plaats voor engagement en politisering met het oog op veranderingen in denken en handelen en in de inrichting van de maatschappij. Daar willen wij als Avansa graag aan meewerken, want duurzaamheid is één van onze centrale pijlers. We geloven dat door samen een ‘commons’ op te bouwen, te werken aan een gemeenschappelijk doel en alle acties van partners te bundelen we de versnelling creëren die nodig is om echt impact te hebben op de transitie van de wegwerpeconomie naar een herstel- en kringloopeconomie, te beginnen in ons eigen Leuven.

Avansa zetelt mee in de stuurgroep van Maakbaar Leuven en zal iemand aanwerven die bepaalde aspecten mee coördineert. Dit najaar gaan we concreet ook een aantal activiteiten opzetten in het kader van de Digitale Week waarbij we de link leggen naar Maakbaar Leuven. Een workshop energievriendelijk smartphone en tabletgebruik. Een fietstocht 'duurzaam Leuven' langs allerlei deel- en repairmogelijkheden. En een kennismaking met 3D-printing in samenwerking met De Maekerij.

Vorming, participatie, verandering

https://avansa-oostbrabant.be

Kunlabora Kunlabora is een collaboratieve software factory die de focus legt op het bouwen van kwalitatieve software op maat van de klant. "Kunlabora wil als nieuwe start-up ook bijdragen aan de toekomst van onze maatschappij.

Duurzaamheid is daarin een belangrijke dimensie. We geloven dat we daar met onze ervaring in het bouwen van kwalitatieve software door nauwe samenwerking met alle betrokkenen een verschil kunnen maken en ons steentje kunnen bijdragen.

We zijn een start-up die ervoor gekozen heeft zich in Leuven te vestigen en we willen ons daarom ook verbinden met andere Leuvense organisaties in ons maatschappelijk engagement." Wij willen helpen van de Repair App een succes te maken door een goede voorbereiding en stapsgewijze opbouw van de app te ondersteunen.

Samenwerking, Software-ontwikkeling, Passie

 

Oikos, denktank voor sociaal-ecologische verandering "Oikos is een onafhankelijke denktank die werkt aan sociaal-ecologische verandering door het maatschappelijk debat te voeden vanuit ecologisch perspectief. Oikos richt zich op lange termijnuitdagingen die onvoldoende aan bod komen in het maatschappelijk debat, maar cruciaal zijn voor de toekomst van de samenleving en de toekomstige generaties. De ecologische grenzen van de planeet en de solidariteit wereldwijd zijn hierbij de uitgangspunten.


Oikos wil een inspirerend kader bieden voor positieve burgerpraktijken die aantonen hoe werken aan een duurzame samenleving mogelijk is. Daartoe organiseert Oikos studiedagen, lezingen en vormingen, en werkt daarvoor samen met andere, ook lokale organisaties. Oikos publiceert ook een viermaandelijks tijdschrift, opiniestukken en andere publicaties, waaronder vertalingen van grensverleggende boeken.


"Dat er inititiatieven als Maakbaar Leuven tot stand komen, behoort tot de redenen waarvoor Oikos bestaat. Oikos wil dit initiatief dan ook graag ondersteunen en zo mogelijk helpen kenbaar maken. Oikos gaat zelf geen activiteiten ontplooien binnen Maakbaar Leuven, maar kan wel vorming aanbieden over nieuwe economische vormen indien daar vraag naar is.

Tags: vorming; publicaties; commons

https://www.oikos.be/

Subcategorieën

Agenda

13 aug 2022;
09:30AM - 12:30PM
Repair Café Repair hub - 13 Aug
18 aug 2022;
02:00PM - 04:00PM
Mobile repair café Achturenstraat
30 aug 2022;
02:00PM - 04:00PM
Mobile repair café Broekstraat
08 sept 2022;
06:00PM - 09:00PM
Repair Café Hal 5 - 8 Sep
10 sept 2022;
09:30AM - 12:30PM
Repair Café Repair hub - 10 Sep

Nieuwsbrief

Schrijf je in!
Please wait

Go to Top