Maakbaar Leuven: Herstellen start hier!

Template Details

Kunlabora Kunlabora is een collaboratieve software factory die de focus legt op het bouwen van kwalitatieve software op maat van de klant. "Kunlabora wil als nieuwe start-up ook bijdragen aan de toekomst van onze maatschappij.

Duurzaamheid is daarin een belangrijke dimensie. We geloven dat we daar met onze ervaring in het bouwen van kwalitatieve software door nauwe samenwerking met alle betrokkenen een verschil kunnen maken en ons steentje kunnen bijdragen.

We zijn een start-up die ervoor gekozen heeft zich in Leuven te vestigen en we willen ons daarom ook verbinden met andere Leuvense organisaties in ons maatschappelijk engagement." Wij willen helpen van de Repair App een succes te maken door een goede voorbereiding en stapsgewijze opbouw van de app te ondersteunen.

Samenwerking, Software-ontwikkeling, Passie

 

Vormingplus Oost-Brabant "Als non-profitorganisatie werkt Vormingplus voor de inwoners van de 30 gemeenten van het arrondissement Leuven. Iedere Oost-Brabander kan bij ons terecht. Jong of oud, laag- of hooggeschoold, stadsmens of dorpsbewoner.

We organiseren activiteiten in samenwerking met andere organisaties. We ondersteunen burgers in hun engagement. We verkennen de regio, sporen op wat er bestaat en vragen wat er leeft rond duurzaamheid, publieke ruimte en diversiteit.

Doorheen cursussen, lezingen, workshops, uitstappen en projecten spreken we deelnemers aan op thema's die in hun leefwereld liggen. We willen verder gaan dan alleen informeren, kritisch nadenken en verbeelden. Daarom werken we met groepen, zetten we processen in gang en streven we naar (omgaan met) verandering in de samenleving. Want veranderingen brengen veel onzekerheid en angst teweeg. Maar ook kansen, want elke crisis opent een mogelijkheid om te werken aan een nieuw model.

De oude sleutels werken niet meer voor de huidige uitdagingen, we moeten durven dromen van andere modellen, andere oplossingen. Die oplossingen liggen niet klaar, we moeten ze (her)uitvinden. " Sinds kort heeft het socio-cultureel volwassenwerk een nieuw decreet. Daarin wordt gesproken over de maatschappelijke bewegingsfunctie die wij als organisatie mogen opnemen.

Maakbaar Leuven creëert doelgericht ruimte om na te denken over het samenlevingsvraagstuk van de wegwerpeconomie. Hierin is plaats voor engagement en politisering met het oog op veranderingen in denken en handelen en in de inrichting van de maatschappij. Daar willen wij als Vormingplus graag aan meewerken, want duurzaamheid is één van onze centrale pijlers. We geloven dat door samen een ‘commons’ op te bouwen, te werken aan een gemeenschappelijk doel en alle acties van partners te bundelen we de versnelling creëren die nodig is om echt impact te hebben op de transitie van de wegwerpeconomie naar een herstel- en kringloopeconomie, te beginnen in ons eigen Leuven.

Vormingplus zetelt mee in de stuurgroep van Maakbaar Leuven en zal iemand aanwerven die bepaalde aspecten mee coördineert. Dit najaar gaan we concreet ook een aantal activiteiten opzetten in het kader van de Digitale Week waarbij we de link leggen naar Maakbaar Leuven. Een workshop energievriendelijk smartphone en tabletgebruik. Een fietstocht 'duurzaam Leuven' langs allerlei deel- en repairmogelijkheden. En een kennismaking met 3D-printing in samenwerking met De Maekerij.

Vorming, participatie, verandering

https://vormingplusoostbrabant.com

KSLeuven "Wil Vlaams-Brabant tegen 2040 klimaatneutraal zijn, moet ook de CO2-uitstoot van scholen terug gedrongen worden. Scholen kampen vaak met verouderde gebouwen en hoge energiefacturen. De provincie Vlaams-Brabant en KSLeuven hebben de handen in elkaar geslagen om samen voor duurzame en energiezuinige scholen te gaan.


Dit schooljaar zijn we gestart met het project Energieke Scholen. Doel is het uitwerken van een aanpak voor alle secundaire scholen van KSLeuven rond het verduurzamen van hun energiegebruik, het begeleiden en uitwerken van een educatief luik voor leerkrachten en leerlingen en het zoeken naar coöperatieve middelen om de maatregelen te financieren.


" Vanuit het gedachtegoed van Energieke Scholen willen we graag achter dit ecologisch waardevolle initiatief staan. We willen zo onze jongeren bewust maken van de hedendaagse wegwerpcultuur en hen kennis laten maken met oplossingen die duurzaam zijn. info verspreiden over aanbod Maakbaar Leuven bij onze scholen, organiseren van klimaatdag met workshops (repaircafé)

Energieke scholen, KSLeuven, secundair onderwijs

https://www.facebook.com/1546200018791785/photos/1698164540261998/

https://m.hln.be/regio/leuven/katholieke-scholen-lanceren-energieke-scholen~ab679648/

Oikos, denktank voor sociaal-ecologische verandering "Oikos is een onafhankelijke denktank die werkt aan sociaal-ecologische verandering door het maatschappelijk debat te voeden vanuit ecologisch perspectief. Oikos richt zich op lange termijnuitdagingen die onvoldoende aan bod komen in het maatschappelijk debat, maar cruciaal zijn voor de toekomst van de samenleving en de toekomstige generaties. De ecologische grenzen van de planeet en de solidariteit wereldwijd zijn hierbij de uitgangspunten.


Oikos wil een inspirerend kader bieden voor positieve burgerpraktijken die aantonen hoe werken aan een duurzame samenleving mogelijk is. Daartoe organiseert Oikos studiedagen, lezingen en vormingen, en werkt daarvoor samen met andere, ook lokale organisaties. Oikos publiceert ook een viermaandelijks tijdschrift, opiniestukken en andere publicaties, waaronder vertalingen van grensverleggende boeken.


"Dat er inititiatieven als Maakbaar Leuven tot stand komen, behoort tot de redenen waarvoor Oikos bestaat. Oikos wil dit initiatief dan ook graag ondersteunen en zo mogelijk helpen kenbaar maken. Oikos gaat zelf geen activiteiten ontplooien binnen Maakbaar Leuven, maar kan wel vorming aanbieden over nieuwe economische vormen indien daar vraag naar is.

Tags: vorming; publicaties; commons

https://www.oikos.be/

KSLeuven "Wil Vlaams-Brabant tegen 2040 klimaatneutraal zijn, moet ook de CO2-uitstoot van scholen terug gedrongen worden. Scholen kampen vaak met verouderde gebouwen en hoge energiefacturen. De provincie Vlaams-Brabant en KSLeuven hebben de handen in elkaar geslagen om samen voor duurzame en energiezuinige scholen te gaan.

Dit schooljaar zijn we gestart met het project Energieke Scholen. Doel is het uitwerken van een aanpak voor alle secundaire scholen van KSLeuven rond het verduurzamen van hun energiegebruik, het begeleiden en uitwerken van een educatief luik voor leerkrachten en leerlingen en het zoeken naar coöperatieve middelen om de maatregelen te financieren.

" Vanuit het gedachtegoed van Energieke Scholen willen we graag achter dit ecologisch waardevolle initiatief staan. We willen zo onze jongeren bewust maken van de hedendaagse wegwerpcultuur en hen kennis laten maken met oplossingen die duurzaam zijn. info verspreiden over aanbod Maakbaar Leuven bij onze scholen, organiseren van klimaatdag met workshops (repaircafé)

Energieke scholen, KSLeuven, secundair onderwijs

https://www.facebook.com/energiekescholen/

 

Subcategories

Go to Top