Maakbaar Leuven: Herstellen start hier!

Template Details

Buurtwerk 't Lampeke vzw Buurtwerk 't Lampeke is een vereniging waar armen het woord nemen en werkt samen met een diverse groep mensen aan een warme en solidaire samenleving zonder armoede en sociale uitsluiting. We doen dit door een aanbod van basiswerking, opzetten van projectwerking waar we inzetten op talenten, we ontwikkelen innovatieve antwoorden op structurele hiaten in de samenleving en we beïnvloeden het beleid samen met mensen in armoede en sociale uitsluiting. Dit alles doen we via vier deelwerkingen: een peutertuin, een kinderwerking, een jongerenwerking en een buurthuis voor volwassenen en gezinnen. We geloven sterk in het idee waar Maakbaar Leuven voor staat en willen vooral verbinding maken tussen maakbaar Leuven en mensen in armoede en sociale uitsluiting. "We stellen onze site ter beschikking om acties van maakbaar Leuven te organiseren.


We hebben wekelijkse fietslabo's, waar mensen kunnen leren hun eigen fiets te maken, dit op een laagdrempelige manier.
Door deelname aan maakbaar Leuven trachten we ook mensen in armoede en sociale uitsluiting aansluiting te laten vinden aan deze nieuwe beweging.
We hebben een tweede handswinkeltje van kleren en bieden tweedehands speelgoed aan.
We werken met voedseloverschotten
We hebben zelf een volkstuin die we delen met bewoners, doen aan wijkcomposteren..."

armoedebestrijding, groene ridder, fietstlabo's

http://www.lampeke.be/

EcoWerf voert met haar 329 medewerkers voor én met haar gemeenten een duurzaam en integraal afvalbeleid, dat vernieuwt en vooruitdenkt om de belangen van de 27 gemeenten en hun 430 000 inwoners zo goed mogelijk te dienen. Dagelijks zijn er 60 geavanceerde ophaalwagens en containerwagens, met meer dan 150 laders en chauffeurs op de baan om het afval huis aan huis op te halen. Inwoners kunnen met hun afval terecht bij 70 parkwachters in 26 recyclageparken en op 306 glasbolsites. EcoWerf zit niet stil. Vernieuwen en continu verbeteren is voor EcoWerf een natuurlijk proces, het zit in ons DNA.

EcoWerf doet dit zowel op het vlak van de diensten en producten die ze levert, als op de wijze waarop ze samenwerkingsverbanden met andere ketenspelers in het materialenbeheer vorm geeft. EcoWerf wil bekijken hoe ze de 27 gemeenten kan ondersteunen in het implementeren van het Vlaams uitvoeringsplan huishoudelijk afval en in het invullen van concrete aanbevelingen ervan: deeleconomie, lokale ruilnetwerken, repair cafés, instrumentheken, stimuleren van delen en hergebruik.

EcoWerf wil met haar expertise gemeenten ondersteunen en samen met hen initiatieven opzetten. EcoWerf is sterk betrokken in de regio en werkt nauw samen met de sociale economie zoals IGO, kringwinkels SPIT en Hageland en De Vlaspit. EcoWerf staat open voor andere samenwerkingsverbanden die een meerwaarde betekenen voor haar en de 27 gemeentevennoten. EcoWerf heeft samen met de stad Leuven en de buurtcentra mobiele recyclageparken opgezet in aandachtswijken in Leuven. De ervaring van de parken in 2017 en 2018 leert dat dit inspeelt op een concrete behoefte van inwoners die niet beschikken over een wagen om hun afvalstoffen naar één van de recyclageparken te brengen. In het najaar willen we de organisatie van een mobiel recyclagepark in de verschillende wijken koppelen aan de organisatie van een repaircafe, zodat de inwoners hun elektrische en elektronische apparaten nog kunnen laten herstellen.

Afvalbeheer, dienstverlening, mobiele recyclageparken

www.ecowerf.be

Beweging.net Leuven Beweging.net is een netwerk van elk christelijke en sociale organisaties en vier geassocieerde partners. De missie is streven naar een kwaliteitsvol leven voor alle mensen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Deze organisaties willen samen zoeken naar oplossingen voor problemen van vandaag.

Reeds vele acties - zelf en ondersteuning van partners - gedaan omtrent energie en recyclage : inzameling kurk (actie Kurlelukuu), Samen energiek, inzameling GSM's,...Tevens wordt vanuit onze opdracht 'wegen op beleid' vragen we nodige aandacht voor milieu, recyclage,... "Voortzetting actie inzameling kurk, 'Club van 10' omtrent sensibilisering benoveren, actie 'Luchtpijp', …
" sociale rechtvaardigheid, netwerk, beleidsbeïnvloeding

https://www.beweging.net

Beweging.net Leuven Beweging.net is een netwerk van elk christelijke en sociale organisaties en vier geassocieerde partners. De missie is streven naar een kwaliteitsvol leven voor alle mensen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Deze organisaties willen samen zoeken naar oplossingen voor problemen van vandaag.

Reeds vele acties - zelf en ondersteuning van partners - gedaan omtrent energie en recyclage : inzameling kurk (actie Kurlelukuu), Samen energiek, inzameling GSM's,...Tevens wordt vanuit onze opdracht 'wegen op beleid' vragen we nodige aandacht voor milieu, recyclage,... "Voortzetting actie inzameling kurk, 'Club van 10' omtrent sensibilisering benoveren, actie 'Luchtpijp', …
" sociale rechtvaardigheid, netwerk, beleidsbeïnvloeding

https://www.beweging.net/images/template/logo-beweging2.png https://www.beweging.net/images/NAT/images/nieuws/kwbgsm2016.jpg

KVLV regio Leuven KVLV, vrouwen met vaart is een vereniging waar vrouwen initiatieven nemen tot ontmoeting, vorming en creativiteit, met een kritische visie om mens en maatschappij met als doel zorg en duurzaamheid te versterken. Streven naar een duurzamere samenleving is tevens zorg dragen voor elkaar en voor de volgende generatie.

KVLV is als nationale vereniging gegroeid vanuit het platteland met heel veel aandacht en respect voor mens en natuur. Deze waarde vinden wij belangrijk om ook dit aan bod te laten komen in een verstedelijkt gebied. "De voorbij jaren organiseerde KVLV regio Leuven verschillende geefpleinen o.a. in Egenhoven samen met Egenhoven kermis, in Heverlee Terbank, op het Joris Helleputteplein en in Wilsele-Putkapel i.s.m. de lager school.

KVLV was ook actief betrokken bij de opening van de boekenkast in Egenhoven. KVLV bood ook verschillende workshops waar het werken met recuperatiemateriaal voorop staat o.a. i.s.m. de ruimtevaart; van Tshirt tot winkeltas. Ook workshops zoals red de restjes en koken met seizoen groenten kwamen aan bod.


Na het organiseren van 2 kledingruil i.s.m. AVEVE Leuven Diestsestraat gaat KVLV nu in het najaar i.s.m. Kid-fonds een kledingruil organiseren in Leuven campus Arenberg.

Elke maand is er een brei en haakcafé waar kennis en materiaal gegeven en gedeeld wordt. Voor 2019 staat er een ecowandeling op het programma waar een aantal projecten bezocht worden en tijd is voor reflectie naar eigen doen en handelen."

zorg, duurzaamheid door ontmoeting en vorming

 

Subcategorieën

Go to Top