Maakbaar Leuven: Herstellen start hier!

Template Details

Vernieuwend en experimenteel omgaan met het hergebruik van materialen

  • Het vormgeven en uitwerken van creatieve ideeën en artistieke concepten voor groepen en individuen.
  • Netwerking , informatie delen Visuele communicatie en scenografie vanuit gevonden voorwerpen. interieurprojecten, ontwerpen, tentoonstellingen

 http://www.vizoog.com

 

Pergamino is uitgever, hoofdredacteur en bladmanager van ecoTips, een B2B-magazine over duurzaam ondernemen. We verzorgen het medium van A tot Z.
Het magazine verschijnt 4 keer per jaar. Elke 2 weken publiceren we een nieuwsbrief en bijna dagelijks posten we nieuws via de website, Linked In, Facebook, Twitter en Google+. ecoTips organiseert ook ecoTips Bizzclub events om de geïnteresseerden in duurzaam ondernemen bij elkaar te brengen en te inspireren." "Meer herstellen, fiksen, repareren, combineren, delen en hergebruiken...

Ecotips wil die (nieuwe) trends onderzoeken en uitdragen naar een bredere community van bedrijven en organisaties door het in kaart brengen en delen van de beschikbare data, door de innovatiemogelijkheden te duiden en door noodzakelijke verbindingen aan te geven met andere elementen in een toekomstgerichte circulaire economie op stedelijk/regionaal/internationaal niveau.

  • communicatie van MaakBaar Leuven delen
  • nieuwe trends en data verzamelen en communiceren m.b.t. herstellen/delen/hergebruiken
  • relevante economische activiteiten m.b.t. repair in kaart brengen innovatietrajecten spotten en delen

sustainability, trends, bedrijfscommunicatie

www.milieumagazine.eu

https://www.milieumagazine.be/nieuws

 

Leuven MindGate is een samenwerkingsverband van organisaties met als twee belangrijkste doelstellingen:

  • De Leuvense regio op de wereldkaart positioneren als een hoogwaardige regio met hoge levenskwaliteit, een internationaal gevestigde positie en naam op het gebied van drie speerpuntsectoren: gezondheid, technologie en creativiteit.
  • Het ecosysteem versterken door kruisbestuivingen te bevorderen, talent en investeringen aan te trekken en start-ups te faciliteren."

Onderzoek en innovatie moet nog sterker worden ingezet voor duurzame oplossingen.

Herstellen is een een strategische hefboom voor de transitie naar een circulaire economie, om gebruik van energie en materialen te verminderen, en om nieuwe, duurzame productieprocessen te initiëren.

Burgers kunnen kiezen om anders om te gaan met spullen, en wijzen daarmee ook de weg naar duurzame, gebruikersgerichte innovatie en design. Deze beweging bevordert ook een nieuwe stadseconomie, met nieuwe mogelijkheden voor verantwoord consumeren, produceren en een nieuwe maakindustrie." Repair data bezitten een schat aan informatie die gebruikt kan worden om nieuwe onderzoeksactiviteiten op te zetten, betere producten en diensten te ontwikkelen en nieuwe samenwerkingen uit te werken.

netwerken, evenementen, internationalisering

www.leuvenmindgate.be

https://www.leuvenmindgate.be/news/and-summit-festival-summary

 

De RuimteVaart is een plek aan de Vaart in Leuven waar mensen actief samen werken aan een wereld zonder armoede en uitsluiting. Via verscheidene initiatieven vanuit de thema's duurzame voeding en ontmoeting, duurzaam wonen en gezinswerking kunnen mensen zichzelf ontplooien. Ook mensen in armoede willen participeren aan de duurzame transitie die onze samenleving doorgaat. Ze willen er mee vorm aan geven en willen dat zij deel blijven uitmaken van deze nieuwe samenleving in wording. Samen willen we bewaken dat dit proces iedereen ten goede komt, ook de meest kwetsbaren. Bovendien kunnen de mensen van de RuimteVaart wel wat. Dus in plaats van mee te drijven met de stroom, komen we graag mee aan het stuur staan. "Onze makers inzetten in Repair cafés.

Elke maandag naaiatelier op de RuimteVaart (hulp bijleren herstellen en maken van dingen)

Opening voor samenwerking op donderdagvoormiddag. Misschien zelf nog eens een repair café organiseren?

ruimte maken, armoedebestrijding, sociale economie

www.deruimtevaart.be

https://www.facebook.com/deruimtevaart/

 

De vzw CEO is een open platform ter ondersteuning van alle duurzame, nieuwe, lokale, of originele economische initiatieven, die een alternatief bieden voor een economie die draait op groei, winstbejag en verspilling. CEO wil al die initiatieven in het Leuvense kenbaar maken, promoten, verbinden, en versterken. We willen dit bloeiend ecosysteem van bedrijven, ateliers, coöperatieven, netwerken, enz. helpen uitgroeien tot een nieuw soort stadseconomie, waarin we terug zelf dingen maken, voedsel eten dat lokaal geteeld wordt, directe relaties tussen makers en gebruikers smeden, grondstoffen en energie sparen, vervoer verminderen, minder weggooien, spullen herstellen en hergebruiken. "Enkele mensen van CEO horen van bij aanvang bij de grondleggers van Maakbaar Leuven. Een brede samenwerking om alles te versterken wat met repair en circulaire economie te maken heeft, stemt perfect overeen met onze doelstellingen. We werken daar graag aan mee.

Jan Larosse en Magda Peeters zijn sterk geëngageerd in de stuurgroep van Maakbaar Leuven. We hechten veel belang aan een stevig netwerk, een ecosysteem waarin alle partners in onderling vertrouwen hun eigen ding kunnen doen. En we willen Maakbaar Leuven zien uitgroeien tot een leefbaar en betekenisvol stadsbreed economisch project.

Concreet heeft CEO projectsubsidies voorgesteld en gekregen van de provincie Vlaams-Brabant en van Circulair Vlaanderen, waardoor we mensen en middelen ter beschikking kunnen stellen van Maakbaar Leuven.

  • CEO organiseert mee de Repair Cafés die al geruime tijd op diverse plaatsen in de stad plaatsvinden.
  • CEO houdt contact met gelijkaardige initiatieven in andere steden in België en Nederland, en wil leren uit good practices, en ze in Leuven overnemen.

circulaire economie, experimenten, stadseconomie 

https://www.ceoleuven.com/

 

Subcategories

Go to Top