Maakbaar Leuven: Herstellen start hier!

Template Details

Communicatie is een van de bouwstenen van elke circulaire onderneming. In deze tijd van oververzadiging van kennis, informatie en inputs voeren wij onderzoek naar en maken wij gebruik van een van de oudste communicatiemiddelen om burgers en consumenten (terug) te verbinden met materialen en producten zodat ze er duurzamer mee zouden omspringen, namelijk verhalen. We willen de materialen en producten van kringwinkels en andere circulaire partners in “een ander licht” steken, letterlijk en figuurlijk, zodat ze aantrekkelijker worden voor (nieuwe) consumenten, maar hen ook uitnodigt om anders naar hun eigen materialen en producten te gebruiken. Maakbaar Leuven is 1 van die organisaties die zich volledig binnen het speelveld van circulaire economie manifesteert. Dit dan nog in de hogere regionen van circulaire economie: herstel. Aangezien wij positieve verhalen vertellen over deze organisaties, willen wij deze organisatie met plezier ondersteunen.

Wij zullen maakbaar Leuven meenemen in de opbouw van ons verhaal rond circulaire economie, dat wij in 2019 zullen uitrollen. Uit deze samenwerking zal een verdere samenwerking groeien. In dat verhaal zullen wij maakbaar Leuven trachten te connecteren met de millenial generatie.

Verhaal, jeugd, communicatie

https://www.facebook.com/Furnistories

 

Atopia organiseert openbare events om de impact van changemakers te versterken, verspreiden en stroomlijnen. In 2018 focussen we op capacitybuilding. Atopia zal gratis trainingsessies aanbieden aan organisaties van changemakers """Krachten bundelen om concreet aan een hersteleconomie te bouwen"". Woorden naar ons hart. Waardevolle kennis en ervaring delen, mekaar ondersteunen, dat moet toch ook voorbij de stadsgrenzen kunnen?

Onze activiteiten en oprichters zijn voornamelijk werkzaam in Antwerpen, maar 1 ervan is een Leuvenaar, dus zullen wij via deze persoon trachten in Levuen onze activiteiten uit te breiden." Een concrete actie zal zijn om een gesprek aan te gaan met maakbaar Leuven. Hieruit willen wij een concrete nood vanuit hun organisatie definiëren. Deze nood willen wij graag mee ondersteunen in de vorm van een workshop die wij aan geïnteresseerden bij maakbaar zullen inrichten.

skills, training, workshop

https://www.facebook.com/stadslaboatopia/

 

Netwerk Bewust Verbruiken inspireert en activeert mensen tot een eenvoudige en duurzame levensstijl. Die stelt de waarde van bezit en de nood aan nieuwe aankopen in vraag. Onze activiteiten stimuleren het hergebruik, herstel en delen van spullen. Ze focussen op welzijn in plaats van welvaart en maken een sociale en ecologische samenleving toegankelijker. Als netwerk zetten we groepen en burgers in beweging. We verbinden organisaties en individuen in vernieuwende samenwerkingsinitiatieven. Daarnaast dagen we de publieke opinie uit om samen ons waardepatroon te oriënteren naar wat gelukkig maakt.

Omdat de missie van Maakbaar Leuven volledig past in de missie van Netwerk Bewust Verbruiken (zie hierboven). Vlaamse campagne over Repareerbaarheid (start najaar), publieksenquête over repareergedrag en drempels.

Informatie, inspiratie, motivatie

https://www.bewustverbruiken.be/

https://www.bewustverbruiken.be/rubriek/wij-repareren

 

Klimaat en sociale rechtvaardigheid Indien we een klimaatneutrale, duurzame en sociaal rechtvaardige samenleving willen uitbouwen, zullen we volop werk moeten maken van een lokale, circulaire, deel- en repaireconomie. Climaxi wil hier als klimaatactivistische beweging volop mee zijn schouders onder zetten. Naast onze acties gericht tegen de grote fossiele vervuilers en tegen kernenergie, willen we immers ook mee werk maken van de opbouw van positieve alternatieven van onderuit. Dat doen we al door in te zetten op korte ketenlandbouw, groene energiecoöperatieven, collectieve wijkrenavties etc. Maar het is de hoogste tijd voor lokale initiatieven rond commons, deel- en repaireconomie. Maakbaar Leuven is zo'n initiatief en we willen dan ook graag een partner hierin zijn. Climaxi komt op voor het behoud van Parkveld en wil van de groene vinger van Heverlee een proeftuin maken voor stadsnabije landbouw.

We organiseren mee de lezingenreeks 'Human Ecology', waarin we het debat rond zo'n lokale circulaire economie mee willen aanzwengelen. We importeren producten van kleine landbouwcoöperatieven uit Griekenland en Frankrijk. En we investeren mee in het Centrum voor Economische Ongehoorzaamheid, dat mee aan de basis ligt van Maakbaar Leuven. En we willen graag ook iets opsteken van de andere partners.

klimaat rechtvaardigheid activisme

www.climaxi.be

https://www.climaxi.be/groepen/leuven

 

Make prototypes not power points!

FabLab-Leuven is een plaats om alles te maken met computergestuurde machines (CNC). Bedoeling: als men een mail kan sturen, zou je genoeg kennis van computers moeten hebben om bij ons iets te komen maken. Wij zijn makers. Well done is always better then well said, dus maak prototypes en geen powerpoints! FabLab-Leuven is toegankelijk voor iedereen die iets wil maken en zijn kennis wil delen met iedereen.

Prototypes CNC Maken

 

Subcategories

Go to Top