Maakbaar Leuven: Herstellen start hier!

Template Details

Werkdag 2018

20 oktober was het International Repair Day. We grepen die dag aan om de grote ambitie van Maakbaar Leuven verder concreet te maken.

Enkele van onze cases en ideeën namen we daarbij als uitgangspunt, de reeds geformuleerde streefbeelden als kompas.  We wilden de ideeën, expertise en energie  van onze vrijwilligers samenbrengen. Input en engagement dat we nodig hebben om de grote uitdagingen nog scherper te krijgen én onze acties en initiatieven daarop te richten.

20 oktober is International Repair Day. We grijpen die dag graag aan om de grote ambitie van Maakbaar Leuven verder concreet te maken. De bestaande praktijken en ideeën nemen we daarbij als uitgangspunt, de reeds geformuleerde streefbeelden als kompas.

Na de succesvolle lancering en ondertekening van het charter van Maakbaar Leuven, willen we jullie ideeën, expertise en energie samenbrengen. Input en engagement dat we nodig hebben om de grote uitdagingen nog scherper te krijgen én onze acties en initiatieven daarop te richten.

Schrijf je in en geef mee vorm aan Maakbaar Leuven.


 

ZATERDAG 20 OKTOBER 9 – 13 u

De ambitie concreet maken vanuit concrete praktijk

 Inschrijven kan alvast via deze link. Hou alvast 20 oktober vrij!. Definitieve uitnodiging en praktische punten volgen nog.

Standpunt van de politieke partijen over Maakbaar Leuven

Maakbaar Leuven heeft onderstaande vraag gestuurd naar de lijsttrekkers van alle politieke partijen die deelnemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Nu is het natuurlijk een goed moment om te peilen naar het belang dat onze toekomstige vertegenwoordigers hechten aan ons initiatief. We willen een goede dialoog met het toekomstige stadsbestuur!

Update, de reacties tot nu toe

Open VLD
SPA
Groen

Onze brief:

‘Geachte lijsttrekkers

Maakbaar Leuven is een nieuw initiatief voor de bevordering van een echte hersteleconomie in de Leuvense regio (zie www.maakbaarleuven.be). Het steunt op de zorg van burgers om spullen die vaak te snel kapot gaan toch een tweede leven te geven. Daarom dat we acties zoals repaircafés willen vermenigvuldigen en meer informatie willen verspreiden aan burgers om zelf, samen of te laten herstellen. We ijveren voor beter herstelbare en meer duurzame producten.

Maakbaar Leuven steunt op een breed samenwerkingsplatform van 40 organisaties die een Charter hebben ondertekend om samen een vuist maken tegen de wegwerpeconomie. Hiervoor zullen ze acties bundelen rond een deelplatform om kennis, expertise en infrastructuur voor herstellen te delen. De ambitie is om de burgers in Leuven meer weerbaar te maken wat betreft dagelijkse problemen met dingen die (te snel) kapot gaan, maar ook om structureel te ijveren voor meer herstelbaarheid o.m. via innovatieve oplossingen met 3D-printen. We hebben hiervoor een eerste actieprogramma samengesteld. Daarbij willen we een echt eco-systeem voor de hersteleconomie waarin burgerinitiatieven, bedrijven, onderzoek en onderwijs, én beleid samenwerken.

Daarom dat we het erg belangrijk vinden dat de Stad Leuven in de komende jaren deze inspanningen wil ondersteunen: als partner in dit Platform, én met bepaalde middelen.

  • Ten eerste is er voor de vermenigvuldiging van herstelactiviteiten in het Leuvense, ruimte en infrastructuur nodig. Wat is nog mogelijk vanuit de Stad om plaats en instrumenten te voorzien?
  •  Ten tweede is er een structurele inspanning nodig om herstellen als een optie beter bekend te maken via de informatiekanalen van de stad. De burgers moeten de weg leren, zoals met recycling nu reeds structureel gebeurt. Maakbaar Leuven ontwikkelt een Repair App en doet gezinsenquêtes. Welke mogelijkheden heeft de Stad om dergelijke acties te ondersteunen?
  •  Ten derde is herstellen een onderdeel van diverse beleidsdomeinen (duurzaamheid uiteraard, maar ook economie en innovatie, sociale integratie, jeugd en cultuur). Hoe ziet u de plaats van de hersteleconomie en de repaircultuur in het algemeen beleid? Hoe kan Maakbaar Leuven bij die beleidsontwikkeling betrokken worden?”

 De antwoorden op deze uitnodiging tot standpuntbepaling worden gepubliceerd op deze website!’

ONDERZOEK REPAREERBAARHEID VAN KAPOTTE SPULLEN

Vanaf oktober 2018 lanceert Netwerk Bewust Verbruiken met steun van Vlaanderen Circulair een grootschalig actie-onderzoek over repareerbaarheid. We gaan 2 jaar lang samen met reparateurs, gebruikers, producten en beleidsmakers op zoek naar de drempels en hefbomen op vlak van repareerbaarheid. We formuleren aanbevelingen over hoe we kunnen komen tot duurzame producten met een lagere milieu-impact.

Voor dit project hebben we jouw hulp nodig. We zoeken gebruikers die af te toe informatie willen geven over hun inspanningen (of remmingen) op vlak van reparaties, en ook reparateurs en doe-het-zelvers, die specifieke producten willen testen op hun repareerbaarheid en duurzaamheid. Heb je interesse om mee te doen?  Aarzel dan niet om dit formulier in te vullen.

Repair app

Repairders bezitten een schat aan informatie die nog te vaak verloren gaat.
Burgers zoeken soms tevergeefs naar iemand die hen kan helpen bij reparaties, retouches, ...
Onderzoekers en organisaties zijn geïnteresseerd in de verbruikspatronen bij gezinnen.

Maakbaar Leuven wil nadenken over hoe we deze mensen dichter bij elkaar brengen, de informatie bewaren en nuttiger gebruiken.

Alles op de smartphone

Op deze manier is het idee ontstaan om een smartphone-applicatie te ontwikkelen die de repair-community in Leuven kan ondersteunen. Na enkele succesvolle brainstorm-sessies werd in 2019 een prototype van de app door Maakbaar Leuven-partner Kunlabora ontwikkeld.

In 2020 heeft het Leuvense softwarebedrijf Statik de ontwikkeling van de app op zich genomen in het kader van het Europese Interreg-project. Achter de schermen wordt hard gewerkt om een MVP ("Minimum Viable Product") te lanceren in een testgroep.

The Restart Project

Met feedback van de gebruikers kwamen we tot de meest bruikbare applicatie te komen. Er werd beslist om de app multiplatform te maken (zowel voor smartphone, tablet, PC, ...). Een eerste versie van de applicatie is gepubliceerd. op www.repairconnects.org!

We willen op termijn ook de integratie met Fixometer - de huidige standaard om repair-gegevens te loggen. Er werd daarom contact opgenomen met The Restart Project, de organisatie achter Fixometer, om die integratie vlot te laten verlopen.  

Doe mee!

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Wil je meehelpen de repair app uit te bouwen? Hou deze pagina dan in de gaten, of contacteer ons dan op olivier(at)maakbaarleuven.be.

 

Subcategories

Go to Top