Maakbaar Leuven breidt uit! Sinds 2018 ondersteunen we een brede groep burgers en organisaties bij het uitbouwen van een stevige, lokaal verankerde repair-beweging. Het delen van kennis, middelen en infrastructuur vormt de belangrijkste bouwsteen voor ons burgergedreven project. Het doel? Meer producten laten herstellen en een alternatief bieden voor de wegwerpeconomie.

Wil je mee je schouders zetten onder deze groeiende beweging van herstellers en burgers, die nieuwe digitale tools wil inzetten om meer producten te herstellen? Dan is onze vacature voor projectcoördinator op jouw lijf geschreven! De projectcoördinator vormt de spil van het platform Maakbaar Leuven. Als ondersteuner maakt hij/zij het mogelijk maken dat elk een eigen bijdrage kan leveren aan de brede herstelbeweging en hersteleconomie.

Meer info? Surf naar https://11.be/vacatures/projectcoordinator-4!