Maakbaar Leuven digitaal: de Repair App

Een app met concrete tools, zodat herstellers makkelijk info kunnen opzoeken en delen. De Repair App is er nog niet, maar wordt momenteel wel ontwikkeld door de Werkgroep ‘Repair App’ en onze softwarepartners Kunlabora en Statik. Hoog tijd om hen bij de kraag te vatten!

De repair app wordt een tool die de kennis opslaat die herstellers opdoen bij het repareren van een product”, vertelt Olivier Selleslag, de trekker van de Werkgroep Repair App. “De tool wordt beschikbaar voor iedereen die er iets aan heeft. Het kan gaan over welke toestellen stuk gaan, wat er aan scheelt, op welke manier ze te herstellen zijn...”

Als een repairder vandaag de dag een toestel in zijn handen krijgt, is het soms nog zoeken. “Maar als we met onze repair app data kunnen bijhouden en beschikbaar stellen, kan een volgende herstelling, door een andere repairder, veel eenvoudiger zijn. Het is een schat van informatie”, weet Olivier.

De gegevens kunnen bijvoorbeeld ook door beleidsmakers en onderzoekers gebruikt worden om minder duurzame producten of onderdelen te identificeren. Olivier: “Ook de gewone consument kan hier wel bij varen: onze app kan hem bij een defect informeren of het toestel al dan niet gerepareerd kan worden, hem doorsturen naar het juiste adres, of ertoe aanzetten zelf een poging tot herstellen te wagen.”

Circulaire economie

Maakbaar Leuven probeert de circulaire economie in Leuven een duw in de rug te geven. Defecte toestellen herstellen in plaats van weg te gooien, is daar een belangrijke onderdeel van.

De ‘repair app’ kan herstellers hierbij helpen. Dat is mede de verdienste van softwarespecialist Kunlabora. “Als nieuw bedrijf in Leuven willen we onze expertise inzetten”, stelt Katrien Verheyden. “Samen met enkele repairders hebben we een brede waaier aan mogelijkheden in kaart gebracht. Daaruit is duidelijk gebleken dat het ontwikkelen en verspreiden van een Repair App de circulaire economie kan stimuleren.”

Er is intussen een eerste prototype van de app gebouwd, die we in 2020 gaan lanceren. “Die allereerste versie werd met de ondersteuning van enkele jobstudenten ontwikkeld en kan als basis dienen. Zo gaat de opgedane kennis niet verloren”, aldus Katrien.

Na een analyse van de resultaten wil de werkgroep ‘Repair App’ de applicatie aanpassen naar de wensen van de gebruikers. “Daarna kunnen we eventueel nog bijkomende functies toevoegen en de app voor een breed publiek lanceren”, verduidelijkt Olivier.

Sneeuwbaleffect

Het is de bedoeling om de app in 2020 uit te rollen in de lokale Repair Cafés. “We willen repairders stimuleren om de app te gebruiken tijdens hun herstellingen”, stelt Olivier. “Als de hoeveelheid opgeslagen data groeit, wordt het ook voor andere repairders interessanter om de app te gebruiken bij hun herstellingen. Het idee is om een sneeuwbaleffect te genereren, zodat steeds meer repairders ook meer informatie opslaan en opzoeken in de app.”

Om dat te bewerkstelligen, is er ook een rol weggelegd voor web agency Statik. Stéphanie Heylands: “Wij engageren ons in SHAREPAIR, een Europees project dat in 2020 van start gaat. Samen met heel wat partners gaan we internationale repair events organiseren en de 3D-printing van wisselstukken mogelijk maken. We willen ook een online overzicht bieden, waarop consumenten info kunnen terugvinden over uiteenlopende repair-initiatieven in hun buurt.”

De Repair App zal dankzij dit project ontwikkeld en verspreid kunnen worden. “Op korte tijd hadden we het geluk om spelers als Restart, Repair & Share, Repair Together te mogen ontmoeten, en uiteraard ook enkele drijvende krachten achter Maakbaar Leuven. Die boeiende gesprekken leerden ons al veel over de wereld van repair, en het echte werk moet zelfs nog beginnen!”, vertelt Stéphanie enthousiast. 

Streefdatum: 2020

In 2020 staat de ontwikkeling van de Repair App op de planning. “We willen in de eerste plaats focussen op wat nuttig is voor herstellers. We willen een tool ontwikkelen die bruikbaar is voor iedereen,zoveel mogelijk gelinkt is aan goede initiatieven als de Fixometer of iFixit”, duidt Olivier.

De app wordt getest in Leuven en omstreken. “We verzamelen zo veel mogelijk feedback van gebruikers. Vervolgens gaan we onderzoeken op welke manier de tool maximaal ingezet kan worden. We hopen dat andere repair-organisaties, ook in andere landen, ons voorbeeld volgen”, besluit Olivier.

Als we onze expertise kunnen delen, is onze impact groter. Daarom heeft Maakbaar Leuven het Europees project SHAREPAIR opgezet om deze repair app en andere digitale ondersteuning voor repair samen met 17 andere partners uit te werken. Dit project start in 2020.  Het luik ‘digitale tools voor een lerende repairbeweging’ wordt mee ondersteund door de Koning Boudewijnstichting'.